Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Nu på morgonen har jag deltagit i en webinar ("ett on-line seminarium") anordnad av Världsnaturfonden, WWF. Seminariet beskrev WWF:s verktyg Water Risk Filter. Ett imponerande verktyg att använda till att identifiera en organisations vattenrelaterade risker, och vägledning till hur riskerna kan hanteras och minskas. Testa - du kommer att tycka om det!

This morning, I attended a webinar ("an on-line seminar") arranged by WWF. The seminar described WWF's water risk assesment and mitigation tool Water Risk Filter. I have to say that I am impressed. The tool looks very useful, and it has data included from over 140 countries and from most industries. This of course helps you in assessing your operation's water related risks. And with all best mitigation practices and case studies described you will find good support to mitigate the risks. I really recommend you to try it out!

Test
Bengt Mattson