Test
Bengt Mattson

Vilket land i världen uppvisar "bäst hälsa"? Kanske inte så lätt att svara på, även om många studier som gjorts pekar på att länderna i Norden samt exempelvis Kanada och ett par andra länder ligger bra till för denna utmärkelse. Jag vet dock att Finland tänker försöka lägga beslag på titeln, det finns flera saker som tydligt visar detta:

Pfizer Finland driver tillsammans med över 200 andra organisationer och myndigheter i Finland arbetet med att göra Finland till "world's healthiest nation by 2015". Vilket underbart mål att jobba för!


"Make healthier choices"

Bilden ovan är från en annons från den finska sjuksköterskeföreningen som uppmanar finnar att göra hälsosammare val. Kampanjen syns överallt i Finland med olika annonser som uppmanar finnarna att förbättra sin hälsa och sitt välmående genom att gå i trapporna istället för att ta hissen, att gå till jobbet och till affären istället för att ta bilen, samt att sluta röka.

Och att man menar allvar med tobaksmotståndet i Finland bevisas av den nya tobakslag som president Tarja Halonen skrev på i förra veckan. Läs mer om detta på A Non Smoking Generations generalsekreterares, Fredrik Söderhielm, blogg och på tobaksfakta.se:

"Förbud för exponering av tobaksvaror i butikerna, med undantag för butiker som nästan enbart säljer tobak. Det blir straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga. Det blir också förbjudet, men inte straffbart, att bjuda en minderårig på tobak. Minderåriga förbjuds att inneha tobak. Innehav blir inte straffbart och ska inte övervakas av polisen, utan förbudet ska vara ett stöd för handledare i skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar. Handlare som säljer tobak till minderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader, men huvudvikten läggs vid indragna detaljhandelstillstånd. Finland har sedan 2009 en lag om licensiering av tobakshandeln som innebär att man måste söka tillstånd för att få sälja tobak. För att minska utsattheten för passiv rökning införs skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar och i bostadsfastigheter. Bostadsbolag ska kunna förbjuda rökning även på gemensamma utomhusområden.  Rökning på hotell förbjuds helt från 2012. Tobaksautomater förbjuds från 2015."

Detta är väl något att inspireras av i det fortsatta arbetet med tobaksprevention!

Och förresten, Newsweek lär redan ha utsett Finland till "det bästa landet i världen att leva i" baserat på utbildning, livskvalitet och hälsa. Titta på denna länk för att få en inte helt opartisk kommentar till den rankingen... När ni skrattat färdigt åt den något satiriska och ironiska "Newsweek-rapporten", rekommenderar jag er varmt att ta en titt på Pfizer Kanadas hälsokampanjsida kallad "morethanmedication". Den typen av satsningar är helt rätt i vårt arbete för en ökad hälsa. För det är ju som Jeff Kindler, vår koncerchef har sagt:"We have committed to advancing wellness, prevention, treatments and cures, because health is one of the most important investments a society can make. It’s time to move beyond simply helping people get better after they get sick. Shouldn’t we help them keep from getting sick in the first place?"

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson