Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: I dagens nummer av nyhetsbrevet MiljöRapporten Direkt från MiljöRapporten presenteras bland mycket annat GreenBiz Groups rapport State of the Profession 2013. Spännande läsning för alla som arbetar med hållbarhetsfrågor, massvis med statistik gällande professionen: Exempel på data är "hur vanligt är det bland företag med en heltidsanställd hållbarhetschef", "hur länge har vederbörande jobbat inom området och på bolaget", "vilken är utbildningsbakgrunden", "var någonstans inom organisationen rapporterar vederbörande och vilken är lönen" och "vilka hinder som hållbarhetschefen ser i arbetet".

As you know if you are a frequent follower of my blog, the daily newsletter from MiljöRapporten entitled MiljöRapporten Direkt, is one of my absolute favourite sources for information on sustainability. In today's number of the newsletter they present GreenBiz Group's report State of the Profession 2013. It is an interesting read for anyone active within the sustainability field. The report contains a lot of data and statistics about the Sustainability Manager. Data presented include

- how common is it that companies have a full-time sustainability manager?

- for how long has the sustainability manager been active in the field and in the present company?

- which educational background does the sustainability manager have?

- to where in the organization does the sustainability manager report?

- what is the salary level?

- which obstacles does the sustainabilty manager meet?

It is an interesting read which I recommend you to do!

Test
Bengt Mattson