Test
Bengt Mattson
De senaste dagarna har mycket av min fokus legat på arbetet mot korruption. Jag har dels träffat vår samarbetspartner sedan många år, Transparency International Sweden (http://www.transparency.org/) för att diskutera en vidareutveckling av vår samverkan. Inom vilka områden kan vårt finansiella stöd till TI Sweden komma till störst nytta. Jag tycker om idén att se TI:s arbete inte primärt fokuserat "mot korruption" utan snarare "för transparens". Det finns mängder med områden i samhället där ökad öppenhet är av största vikt för att få till stånd positiva förändringar. Ett av de områden vi diskuterat gäller situationen i de länder i Afrika söder om Sahara dit stora delar av Pfizers globala filantropiska bidrag går. Vad kan vi göra, och vad kan TI som global aktör göra för att säkra upp att de insatser som vi och andra gör får så stort genomslag som möjligt.? Hur kan korruptionen minskas genom ökad transparens i alla steg? Exempel på insatser som vi gör i Afrika finns beskrivna bland annat på vår globala hemsida via länken http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp. Som jag redan tidigare har diskuterat på bloggen (se inlägget från den 8:e juli) så kan det även finnas intressanta kopplingar mellan läkemedelsindustrin och TI vad gäller tillgången på vatten världen över, och korruptionen som är kopplad till den frågan. Jag har också under veckan deltagit i mötet OSAC Nordic Summit 2008. OSAC (www.osac.org) betyder Overseas Security Advisory Council och är en amerikansk federal organisation som tittar på säkerhetsrelaterade frågor kopplade till amerikanska intressen utomlands. Ett amerikanskt bolag som Pfizer är självklart mycket involverade i deras arbete. Vi stod också som guldsponsor för deras "Nordic Summit" i veckan. Många olika säkerhetsrelaterade teman avhandlades på konferensen. Ett av de områden som diskuterades allra livligast gällde piratkopiering eller "counterfeiting" som det kallas på engelska. Illegala kopior framställs i stor skala inom en lång rad olika produktområden, däribland läkemedel. Detta har diskuterats vid olika tillfällen bland annat på vår egen hemsida www.pfizer.se. En bra kontakt för denna frågor hos oss är Petra Eurenius på Government Affairs. På konferensen deltog David Shore från Pfizers globala säkerhetsorganisation. David gav många tydliga exempel på hur förfalskade läkemedel tar sig in även på den svenska marknaden, bland annat via försäljning via illegala hemsidor på nätet. I vissa fall har detta haft helt fruktansvärda konsekvenser då patienter inte har fått den substans som de behöver för att överleva, och vissa fall faktiskt ett direkt giftigt preparat istället - oerhört tragiska exempel. Extra besvärad blir man när man förstår att i många fall är det de organiserade brottsliga nätverken som ligger bakom det hela.

David Shore, Pfizer Global Security, om förfalskade läkemedel
David Shore, Pfizer Global Security, om förfalskade läkemedel
Flera andra bolag beskrev liknande situationer som David, till exempel Walt Disney och Coca Cola. Vad som blir väldigt uppenbart är att utöver att den organisaerade brottsligheten tjänar stora pengar så är en del av förklaringen till att piratkopieringen försigår att det är relativt "allmänt accepterat". Fildelningsdebatten visar tydligt att en självklar upphovsmannarätt inte finns längre i "det allmänna medvetandet". Och hur många av oss har inte upplevt att vänner och bekanta med ett leende på läpparna beskriver hur de kom över billiga piratkopierade DVD-skivor, kläder och annat när de turistade i exempelvis Kina. Vårt eget beteende skapar såklart den markand som de kriminella nätverken utnyttjar. Som i så mycket annat av CSR- och miljöarbetet är en mycket viktig byggsten för framgång ett förändrat beteende hos oss alla....

Test
Bengt Mattson