Test
Bengt Mattson

Idag diskuterades läkemedelsrester i miljön, och de olika risker som kan finnas med dessa rester för fiskar och andra vattenlevande organismer, i Vetandets Värld i P1. Lyssna på repotaget via denna poddradiolänk. Repotaget påannonseras på följande sätt på Vetenskapsradions hemsida:

"Svenska fiskar som simmar omkring i vatten från reningsverk tar upp rester från våra vanligaste läkemedel, som p-piller och dagen-efter-piller. Det visar studier som miljökemisten Jerker Fick och hans kollegor har gjort. Det här rör frågan om vad människans mediciner kan tänkas ställa till med när de hamnar ute i miljön."

Jag tycker att inslaget är välgjort och beskriver de resultat som Jerker Fick, från Umeå Universitet, och hans kollegor fått fram på ett begripligt sätt, utan att hemfalla i alarmistiska utspel om "stora miljöbomber". Inslaget är inspelat i samband med STF:s (Svensk Förening för Toxikologi) och Toxikologiska Rådets seminarium kring Läkemedel och Miljö som hölls i Solna i tisdags (den 13 april). Detta seminarium diskuterade utifrån följande problemställning:

"Läkemedel används i stora volymer och är svårnedbrytbara. Detta leder till att de sprids efter användning, via reningsverken till sjöar och vattendrag. Cirka 200 aktiva läkemedelssubstanser har hittills identifierats i ytvatten. Koncentrationerna är i de flesta fall låga, men läkemedel är, till skillnad från industrikemikalier, designade för att påverka biologiska processer redan i låga koncentrationer. Detta leder till oro över att organismer i miljön ska påverkas negativt ..... Hur allvarliga är dessa risker? Kan vi säkerställa att de läkemedel vi använder i Sverige inte förstör vattnet i produktionsländerna? Är det möjligt att framställa ”gröna” läkemedel? Vilka andra åtgärder för riskminskning kan övervägas?"

Jerkers beskrivning i Vetandets Värld rörde specifikt resultat från studier av fiskar exponerade för utgående avloppsvatten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Det progesteronliknande hormonet Levornorgestrel som används i p-piller och så kallade "dagen-efter p-piller" bio-koncentrerar i fisk. Nivåerna i fiskens blodplasma når nivåer motsvarande terapeutiska humanplasma-nivåer. Frågor som lyfts upp i programmet rör

- Hur farligt är det?
- Vilka effekter finns på ekosystem-nivå?
- Detta är i utgående vatten direkt från reningsverket. Hur står är utspädningen i recipienter i miljön?

Frågeställningen kan dock självklart även ses i mer generella termer. Det är inte bara könshormoner som återfinns i utgående vatten från reningsverken. Vilka potentiella effekter har detta i miljön? Och vilka åtgärder kan och bör samhället vidta? Detta är frågor där det pågår ett intensivt arbete för närvarande såväl inom Pfizer och den övriga industrin, som inom myndigheter och inom akademierna. Här i Sverige är en central aktivitet MistraPharma-projektet. Där för vi ingående diskussioner om dessa frågeställningar med bland andra Jerker Fick som är en av MistraPharmas forskare. Spännande fortsättning följer under de kommande åren!

Test
Bengt Mattson