Test
Bengt Mattson
Hur säkerställer man att en verksamhet går i rätt riktning? Svaret jag letar efter är såklart verksamhetsstyrning. Det finns en lång rad, var och en synnerligen relevanta, internationella standarder inom kvalitet- och miljöområdet. Ibland känns det som en djungel av olika system, men rätt hanterat är det min övertygelse att det kan skapa mervärde - såväl internt som externt! Kanske är den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000-serien den mest kända, och troligen också mest missförstådda och hånade... ISO 9000 har uppfattats som fruktansvärt byråkratisk och väldigt få tycker jag lyfter fram de stora vinster i "ordning och reda" (och därigenom ökad produktivitet) som standarden, rätt implementerad, kan skapa. Utöver ISO 9000 finns också ISO 14000-serien för miljöledning. I väldigt många organisationer har dessa två system väldigt många gemensamma delar - allt för att minska byråkratin och vinna synergier. Det är ju sen inte helt ovanligt att organisationer även inför OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety) för att tydligt skapa systematik i arbetsmiljöarbetet. Ett "systematiskt arbetsmiljöarbete" finns i och för sig redan inskrivet som ett krav i svensk arbetsmiljölagstiftning. Det är dock kanske mer intressant för en organisation att påvisa genom ett cerifikat att man lever upp till kraven i en internationell standard som OHSAS 18000 än att bara säga att man efterlever kraven i Arbetsmiljöverkets författning "Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)". Det finns dock certifieringsorgan som utfärdar certfikat även på efterlevnad av SAM. Som synes finns en mängd olika standarder - med många gemensamma delar - redan på marknaden idag inom vad man kan se som ett brett CSR-område. Däremot saknas tydliga krav på det sociala ansvarstagandet - men det är på gång att åtgärdas. Som ni säkert vet jobbar ISO, det internationella standardiseringsorganet, med att utveckla en "Social Responsibility" standard, ISO 26000. Man har valt att kalla den SR snarare än CSR just för att den ska vara applicerbar på alla typer av organisationer och inte bara inom "the Corporate World". Det finns en uppfattning att man inte kommer kunna certifiera sig mot ISO 26000. Min personliga uppfattning är dock glasklar: Kan man "certifiera" sin efterlevnad mot SAM kommer man även kunna finna motsvarande certifieringstjänst vad gäller ISO 26000. Jag hoppas att ISO 26000 kommer att bli användbar för alla olika typer av organisationer, och därigenom framgångsrik. Låt oss hålla tummarna för att det fortsatta arbetet löper på enligt planerna. Läs mer om ISO 26000 via länken till ISO:s hemsida. Vad är då värdet med alla olika ledningssystem i en organisation, vare sig de hanteras "integrerat" eller var för sig?

Pfizer i Strängnäs
Pfizer i Strängnäs

Pfizers fabrik i Strängnäs har jobbat med ledningssystem länge. Redan 1996 godkändes vårt miljöledningssystem vid fabriken i enlighet med kraven i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Idag är man, utöver EMAS-godkänd, certifierad såväl mot ISO 9001 och 14001som mot OHSAS 18000. Vi har även fått ett "certifikat" på att vi efterlever kraven i Systematiskt Arbetsmiljöarbete. De olika systemen hanteras integrerat och ur CSR-perspektivet ligger fokus mycket på arbetsmiljöfrågor. "Safety First" är en god grundregel att ha med sig i ett CSR-arbete. Har man en respekt för den enskilda medarbetaren och hans eller hennes hälsa, så blir det också en självklarhet att man tar större hänsyn till omgivande miljö och till andra samhällsintressen. Med sunda grundläggande värderingar samt en väl fungerande systematik, ordning och reda är jag övertygad om att Strängnäsfabriken kommer uppfylla kraven även i Social Responsibility ISO 26000 den dagen den publiceras. Värdet av de olika certifikaten, fyller de någon funktion? Ja, jag tror det. Jag tror det både är viktigt för kommunikationen internt och externt. På samma sätt som jag drevs framåt i mitt arbete med att lära mig simma genom att eftersträva simborgarmärket och de olika magistermärkena så skapar "jakten" på ett godkännande och ett certifikat fokus. Det är också något man stolt visar upp för intresserade, och de har självklart all anledning att då tro på att "han kan faktiskt både simma och dyka under vatten nu - duktig kille". Även om jag också från tid till till tröttnar på företag som visar upp rader av certifikat och diplom så kan jag inte komma ifrån att de bevisar att man faktiskt har gjort en ansträngning och nått en viss nivå. Det är viktigt. Dock tycker jag att certifikaten för mig mer är starten på en dialog om miljöarbetet än ett slutgiltigt bevis på god prestanda. Upp till bevis - certifikaten visar egentligen bara att det finns ett systematiskt miljöarbete. Jag vill se de goda resultaten av det arbetet!! Jag tycker att vår fabrik i Strängnäs visar flera goda exmepel på fantastiska resultat. Ett exempel är att man har lyckats reducera antalet arbetsolyckor/-skador till fantastiskt låga nivåer. Bilden nedan togs när man i våras firade att det var 4 år sedan man hade en olycka resulterande i frånvaro. Grattis - well done!!

4 år utan arbetsolyckor
4 år utan arbetsolyckor

Test
Bengt Mattson