Test
Bengt Mattson

I veckans nummer av "Veckans Affärer" finns en artikel kallad "Priset för våra billiga mediciner" som behandlar en fråga som jag har diskuterat många gånger här på bloggen (exempelvis 16 augusti): Utsläpp av läkemedelssubstanser från tillverkning av läkemedelsprodukter i utvecklingsländer, såsom Indien.

Artikeln fokuserar det faktum att Sverige som stat årligen sparar miljardtals kronor på att byta ut förskrivna läkemedel mot den absolut billigaste kopian, det många numer känner som "månadens vara". Ett av de förslag som det svenska Läkemedelsverket har lämnat i rapporten "Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans” från 16 december 2009 är just att Sverige bör utvärdera förmånssystemet och se om det kan ha som konsekvens att en billigare läkemedelsnota i Sverige leder till att miljökostnader tas i utvecklingsländerna. Jag har flera gånger tidigare här på bloggen påtalat att jag tror att en ändring av förmånssystemet är den snabbaste vägen att gå om man vill påverka den situation som exempelvis identifierats i Patancheru, utanför Hyderabad i Indien. Att via förändringar i internationell lagstiftning, såsom GMP-reglementet (Good Manufacturing Practice, eller på svenska god tillverkningssed) nå resultat tror jag och många andra är en väldigt långsam process. Artikeln i Veckans Affärer lyfter också fram läkemedelsindustrins arbete med att via olika revisionsprogram säkerställa att produktionen sker på ett ansvarsfullt sätt, såväl i egna fabriker som hos underleverantörer. Artikeln citerar mig på följande sätt:

”Men det är ju självklart inte så att vi sitter på något trollspö så att alla problem försvinner den dagen vi går in i Indien.”

Jag beskriver i artikeln att Pfizer redan finns på plats med substanstillverkning i Indien, till och med i Hyderabad-området, och att vi jobbar med löpande förbättringar hos våra underleverantörer både där och på andra håll i världen.

”Vi håller på att granska alla våra leverantörer, men har ännu långt ifrån kommit hela vägen. Vi har ett bra system att jobba med frågorna, men AstraZeneca har nog branschens bästa.”

Och just AstraZenecas revisionsprogram beskrivs i mer detalj:

”Vi använder en väl etablerad process där vi tar in information om leverantören och genomför audits. Kraven täcker hälsa och miljö, etikfrågor och kvalitet. Exempelvis har vi tittat på trettio leverantörer i Indien, men bara tre har klarat våra krav, säger Nicklas Westerholm, chef för dryga sjuttiotalet personer som jobbar med att utkontraktera substanstillverkningen inom Astrazeneca."

Jag hoppas att artiklar som denna, och den remissrunda som snart avslutas gällande Läkemedelsverkets rapport kring ökade miljökrav kan leda till reella förbättringar. Och som ni redan förstått tror jag att snabbaste vägen till framgång går via förändringar i det svenska förmånssystemet. Det är något som svenska politiker och myndigheter bestämmer över själva, och ett område där Sverige kan visa internationellt ledarskap via tydliga åtgärder. Att åtgärder behövs blir tydligt när man läser och begrundar avslutningen i Veckans Affärers artikel:

"Under tiden fortsätter reningsverket i Patancheru att släppa ut en cocktail av läkemedel med konsekvenser som ingen i dag kan överblicka. Och i Sverige fortsätter vi att spara flera miljarder kronor varje år på generikaläkemedel som inte får kosta mer än en Läkerol."

Läs också via följande länk till Veckans Affärers hemsida hur Göran Hägglund bemöter kritiken. Helt klart är att arbetet med den så kallade Läkemedelsstrategin blir viktig.

Test
Bengt Mattson