Test
Bengt Mattson

Mellan den 5 och den 11 september arrangerar Stockholm International Water Institute "World Water Week" på Stockholmsmässan i Älvsjö.Ett digert program avhandlas under veckan, självklart med utdelandet av Stockholm Water Prize som en av höjdpunkterna:

"The 2010 Stockholm Water Prize will be awarded to Dr. Rita Colwell for her pioneering research on the prevention of waterborne infectious diseases."
Jag vill här ta tillfället i akt att gratulera Rita Colwell till priset. Det visar med stor tydlighet på den ökade förståelsen för vikten av tillgång på rent vatten. Utan tillgång på rent vatten så kan vi aldrig uppnå visionerna om en god folkhälsa. Se bara på det paradoxala i att den största bristvaran för närvarande för befolkningen i det översvämningsdrabbade Pakistan är just vatten - men då förstås rent dricksvatten.

Vattenfrågan behöver lyftas upp globalt, inte bara i samhällsdebatten utan också på de globala företagens agenda. Pfizer har bara börjat sitt arbete med att mer strukturerat arbeta för ökad tillgång på rent vatten, men jag är glad och stolt över att vi åtminstone har kommit igång och driver detta arbete som ett av de högst prioriterade områdena. Du kan läsa mer via denna länk.

Test
Bengt Mattson