Test
Bengt Mattson

Igår deltog jag i Handelskammarens välbesökta seminarium i anledning av Världshandelsdagen. Temat för årets seminarium var "företagens sociala ansvarstagande". Att företagen tar ett allt större socialt ansvarstagande är nog välkänt, men hur detta kan öppna upp för helt nya affärsmodeller tarvar mer diskussion. Det finns fortfarande en utbredd uppfattning att företagens sociala ansvarstagande enkom handlar om filantropi och välgörenhet, medan jag och de andra talarna på seminariet ville tydliggöra hur CSR-arbetet idag är direkt integrerat i företagens affärsstrategier. Talarlistan för dagen tycker jag var imponerande (och kul att vara del av den!):

Ewa Björling, Handelsminister Renée Andersson, Etik- o miljöansvarig, Indiska Magasinet AB Peje Emilsson, Ordförande, Stockholms Handelskammare Renée Lundholm, VD, Svenska Handelskammaren, New York Bengt Mattson, Manager, CSR & Environmental Affairs, Pfizer AB Peter Shrimpton, Founder and CEO of Heart, Heart Global Sophie Stenbeck, President of the Hugo Stenbecks Stiftelse Ola Wong, Journalist, SvD

Och det är viktigt att komma ihåg att det är enormt viktigt med integrering i affärsstrategin för att säkerställa uthållighet och långsiktighet i företagens arbete med ansvarsfullt företagande. Om det inte är integrerat i affären riskerar det att bara bli en "fluga under goda tider".

Men innan talarna äntrade scenen så var det utdelning från Drottning Silvias hand av Handelskammarens pris Export Hermes. Årets pristagare var Acne och Scalado.

Acne Studios tar emot Export Hermes
Acne Studios tar emot Export Hermes
Scalado AB tar emot Export Hermes
Scalado AB tar emot Export Hermes

Efter prisutdelningen var det åter dags för dagens moderator, Charlotte Kalin, att ta tag i taktpinnen. Hon beskrev bland annat hur Handelskammaren arbetat med att klimatkompensera hela evenemanget - ett bra och inspirerande initiativ tycker jag. Det visade sig, genom en enkel handuppräckning, att av de cirka 250 deltagarna på seminariet så hade cirka 15 nyttjat flyg för att ta sig till Stockholm, cirka 30 stycken hade tagit sig till mötet med bil eller taxi, att vi var många som åkt kommunalt samt faktiskt väldigt många som också hade cyklat eller gått.

Charlotte Kalin, dagens moderator
Charlotte Kalin, dagens moderator

Första talare var handelsminister Ewa Björling. Ewa gladde sig över att handeln och exporten nu växer igen efter finanskrisen. Hon uttryckte sin tillfredsställelse över att inte protektionism och handelshinder har fått för starkt fotfäste som en konsekvens av krisen. Att en ökad världshandel är bra för spridandet av demokrati och välstånd var självklart en uppfattning som delades av de närvarande. Ewa beskrev sin vision av att fördubbla Sveriges export de kommande 5 åren, från dagens cirka 1000 miljarder SEK. Lyckas vi med det så är vi dels med och skapar välstånd internationellt samtidigt som vi skapar cirka en halv miljon nya arbetstillfällen här hemma i Sverige. Jag tyckte det var spännande att hon talade om svenskt hälso- och sjukvårdskunnande samt svensk Life Science-industri som enormt viktiga delar av den ökade exporten. Hennes uppfattning är att näst efter svensk miljöteknik är det vår hälso- och sjukvård samt Life Science som röner störst intresse och efterfrågan när hon möter sina internationella kontakter. Hon påtalade också behovet av en tydlig nationell strategi för hälso- och sjukvården där målet självklart är "en god och likvärdig vård".

Efter Ewa följde två mycket inspirerande föredrag kring socialt entreprenörsskap. Först beskrev Peter Shrimpton från Sydafrika sin resa och sina erfarenheter med initiativet Heart, och sedan Sophie Stenbeck sina erfarenheter och tankar exemplifierat med arbetet inom "Playing for Change".

Sedan var det Renée Anderssons tur att med exempel från Indiskas arbete påvisa hur företagens CSR-arbete och kraven på leverantörer mycket snabbt och radikalt kan förbättra miljösituationen och de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna. Renée påtalade också att hon hade sett större förändringar på 2 till 3 år genom arbetet på Indiska än vad hon såg under 15 års arbete inom "biståndssektorn". Enormt tänkvärt tycker jag. Det visar vikten av att koppla sociala insatser till en affär. Det är inte fult att "kommersialisera det sociala ansvarstagandet" utan snarare en förutsättning för att nå egentlig framgång. Bistånd riskerar att lämna kvar mottagaren i ett biståndsberoende...

Renée Andersson, Indiska
Renée Andersson, Indiska

Efter Renées föredarg tog vi en kaffepaus och sedan äntrade en annan Renée, nämligen Renée Lundholm, scenen. Renée Lundholm är VD för Svenska Handelskammaren i New York och hon beskrev hur CSR har vuxit sig enormt stort inom det amerikanska näringslivet. Hon påtalade en intressant skillnad kring hur vi här i Sverige ser på filantropi med hur det upplevs i den amerikanska samhället. I USA anses det som en självklarhet och i det närmaste en skyldighet att jobba med "philanthropy and charity" medan "välgörenhet" ofta ses med viss skepsis här i Sverige.

Ola Wong, Sveska Dagbladets utsände i Kina, beskrev sedan sina upplevelser av det kinesiska näringslivet och dess kopplingar till boilag och offentliga aktörer i västvärlden, däribland Sverige. För att ta del av Olas stora kunnande och hans erfarenheter rekommenderar jag er att läsa "Sjukt billigt". Tankeväckande kan jag lova...

Jag avslutade sedan dagen med min föreläsning om "Strategier för väldens behov". En stor del av föreläsningen baserades på den såkallade Walderik-Mattson-pyramiden:Hur kan vi som bolag hitta affärsstrategier och affärsmodeller, anpassade till de olika marknaderna världen över, för att bidra inte bara till ökad folkhälsa utan också säkerställa att det görs utan att det ekologiska fotavtrycket växer sig alltför stort? Läs mer om mina funderingar via denna länk. Målet med detta arbete är att skapa förutsättningar för att världens olika länder skall nå "det hållbara hörnet":

"Det hållbara hörnet"

Läs mer om "det hållbara hörnet" på detta blogginlägg efter Almedalen i somras.

Stort tack Handelskammaren för en mycket spännande dag!

Test
Bengt Mattson