Test
Bengt Mattson

Jag rekommenderar er alla att läsa Läkemedelsverkets kommunikatör Lars Dagerholts krönika i Läkemedelsvärlden: "Dags att bli världsbäst på läkemedel och miljö" (http://www.lakemedelsvarlden.se/dags-att-bli-varldsbast-pa-miljo-och-lakemedel/). Han reflekterar över det faktum att Sverige på många sätt uppfattas som en av de ledande nationerna i världen gällande Cleantech och "gröna innovationer", men att vi verkar ha förlorat vår ledande position inom omrdået läkemedel och miljö. Är det så? Lars resonemnag går ut på att frågan verkar ligga lägre på den svenska dagordningen idag jämfört med tidigare:


"... att vi tidigare haft en ledande roll för att driva frågor kring läkemedel och miljö.


Till exempel var det svenska Läkemedelsverket som förde upp miljön på agendan för de regulatoriska myndigheterna i Europa. Svenska Läkemedelsindustriföreningen, Lif, tog initiativet till världens första, och fortfarande enda, miljöklassificering av läkemedelssubstanser i Fass.  Och inte minst ska nämnas forskningsprojektet Mistra Pharma som avslutades år 2015 och som fortfarande är en av de största satsningarna på forskning inom området någonsin.


I dag hör vi mindre om miljö och läkemedel.


På den förestående globala konferensen för farmaceuter i Stockholm i maj, Pharmaceutical sciences world congress, har miljöfrågan till exempel endast ett litet inslag. Är detta en indikator på ett bristande miljöintresse månntro?"


Låt oss alla stämma in i Lars förhoppning: " Jag hoppas att dagens stiltje bara är ett tillfälligt lugn, och att utvecklingen inom området snart tar fart igen. Vinsterna med läkemedel som är mindre skadliga för miljö och omgivning är uppenbara."

Test
Bengt Mattson