Test
Bengt Mattson

I fredags hölls det första av en serie seminarier inom ramen för det Vinnova-sponsrade projektet (del av deras satsning Visiondriven hälsa) "Världens hållbaraste sjukvård 2013". Seminariet arrangerades av Swecare i samverkan med NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare). Det finns en bra sammanfattning av diskussionerna på Swecares blogg där ni bland annat kan se mig föreläsa. På bilden visar jag min syn på begreppet Hållbar Läkemedelsanvändning ("Sustainable Use of Pharmaceuticals").

Bengt M om begreppet hållbar läkemedelsanvändning

En hållbar läkemedelsanvändning betyder inte bara att hälso- och sjukvården ska se till att upphandla så "gröna" läkemedel som möjligt, samt se till att överblivna läkemedel tas om hand på korrekt vis, utan också på att man genom följsamhetsprogram och medicinsk uppföljning av patienter mot tydligt satta behandlingsmål säkerställer bästa möjliga behandling av patienten. Den hållbara läkemedelsanvändningen karakteriseras också av preventiva insatser (exempelvis genom välfungerande vaccinationsprogram) som förebygger de sjukdomar som kan förebyggas. Genom denna typ av insatser säkerställer vi att de läkemedel vi som företag producerar, alltid med en miljöbelastning hur mycket vi än jobbar med att minimera den, och som samhället har betalat pengar för, faktiskt levererar största möjliga patient- och samhällsnytta.

Fokusen på patienthälsa är för mig centralt i ett begrepp som hållbar läkemedelsanvändning och också skälet till att jag tycker att projektet bör heta "Världens hållbaraste hälso- och sjukvård 2030".

Test
Bengt Mattson