Test
Bengt Mattson

Adam och Xiaowen - avslutad PP1
I mitt blogginlägg den 26 april (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/behover-lakemedelsindustrin-forandras-for-att-vara-langsiktigt-hallbar-och-framgangsrik-i-en-forandrad-varld/) presenterade jag Adam Martak och Xiaowen Li - två bioentreprenörsstudenter från Karolinska Institutet - och deras projekt "Re-Think Tank". De har nu avslutat sitt arbete hos oss på Pfizer och föreslagit 7 områden som vi bör titta vidare på för att säkerställa att vi är fortsatt långsiktigt hållbara och framgångrika i en värld som förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet. Förslagen kommer bland annat utgöra grund för kommande praktik- och examensarbeten för studenter från KI eller Stockholms Universitet - våra två huvudsakliga samarbetspartners.

Proposal 1: Getting more familiar with process innovation

Proposal 2: Optimizing the efficiency of meetings

Proposal 3: Conducting a thorough stakeholder analysis

Proposal 4: Increasing diversity within the company

Proposal 5: Developing a positive public image via out-of-the-box branding strategies

Proposal 6: Analyzing influence of parameters on payer’s perception of the value of pharmaceutical product, e.g. a vaccine

Proposal 7: Developing a graduate program scheme with a clear career path for a small number of candidates
 

Test
Bengt Mattson