Test
Bengt Mattson

 

Marcus, Holly, Albin och Anders
Marcus, Holly, Albin och Anders

Det sker var sjätte sekund någonstans i världen, och det sker hela 18 gånger per dag här i Sverige.... Någon dör på grund av tobak - helt fruktansvärt! 18 gånger per dag motsvarar 550 stycken döda varje månad. Om man betänker alla de insatser som görs i samhället för att minska de hundratalet dödsfall som sker i trafiken varje år så förundras jag över att det inte görs mer för att minska de tobaksrelaterade sjukdomarna och dödsfallen. Konstiga prioriteringar kan tyckas!


Från idag och över veckoslutet är American Cancer Society (ACS) här i Stockholm för att i Dizza Tobaks-projektets regi utbilda 24 ungdomar till ledare i kampen mot tobaken. Ungdomarna är en blandning av skolelever i årskurs 7 och 8 från skolklasser runt om i Sverige samt Inspiratörer från A Non Smoking Generation. A Non Smoking Generation är tillsammans med SAMBA vår viktigaste samarbetspartner i tobakspreventionsprojektet Dizza Tobak.

Andy visar screentryckning

Andy visar screentryckning

Utöver en introduktion till Dizza Tobak och mängder med tobaksfakta har ungdomarna bland annat fått screentrycka affischer med minst sagt ärliga budskap från tobaksindustrin. Vad sägs om följande två avslöjande citat:
Det andra citat om Cherry Skoals från US Smokeless Tobacco passade mycket bra in på diskussionen kring snus och den massiva reklaminsats som bedrivs kring snus i USA. Snus är inte, och skall aldrig ses som ett "bättre alternativ" till rökning. Det bästa man skulle kunna säga är väl att det kanske dödar lite långsammare... Tobaksindustrin är om man tänker efter väldigt speciell - en industribranch som dödar hälten av sina kunder... Jag rekommenderar er alla att om ni inte redan sett Kalla Fakta-avsnittet "Det Svarta Guldet" i TV 4, av Jonas Alsgren, att försöka få tag på det eller åtminstone läsa om debatten kring tobaksindustrin och snuset (exempelvis via dessa länkar: Ewa Björlings debattinlägg och lungläkaren Göran Boethius svar).

Massvis med affischer
Massvis med affischer

Utbildningen fortsätter imorgon. Jag kan knappt vänta - det här är jättespännande!

Och förresten, de av er som ännu inte röstat på ert favoritbidrag i Dizza Tobak. Se till att göra det. Vilken skola har gjort den bästa anti-tobakskampanjen?

Test
Bengt Mattson