Test
Bengt Mattson

Av och till dyker debatten upp kring användning av begreppet "välgörenhet". Nu senast i ett debattinlägg av Anna Wieslander, kommunikations- och välgörenhetschef, Svenska PostkodLotteriet, på csr-i-praktiken.

Anna försvarar användningen av begreppet "välgörenhet" - hur har det någonsin kunnat vara fel att "göra väl"? Jag kan bara hålla med Anna om att det är svårt att förstå den negativa inställning som vissa aktörer inom den svenska CSR-gemenskapen har till välgörenhet, men förvisso även till närbesläktade ord såsom "filantropi". För mig har det alltid varit en självklarhet att välgörenhet utgör en integrerad del av CSR-arbetet. Välgörenhet fyller två viktiga syften. Dels hjälper det människor som är i behov av stöd och hjälp, dels hjälper det oss som företag att skapa den profil vi önskar, det bygger vårt varumärke samt skapar en stolthet och ett engagemang hos våra anställda. Hur skulle det någonsin kunna vara negativt? En invändning som ofta lyfts fram är att välgörenhet, eller "charity" på engelska", har ett uppifrån-perspektiv: "De rika ger lite åt de fattiga". Det är en beskrivning som jag tycker passar väldigt dåligt samman med utformandet av de välgörenhetsprogram som företag och organisationer idag sätter på plats. Alla de olika projekt som kan klassas som välgörenhet har mål och planer samt följs upp på samma sätt som alla andra projekt. Även välgörenhet ska såklart hanteras professionellt!

Som sagt var: Välgörenhet är en självklart del av CSR-arbetet!

Test
Bengt Mattson