Test
Bengt Mattson
I går hade jag glädjen att diskutera miljöbedömning av läkemedel med avdelningen för miljö och hållbarhet (IES, Institute for Environment and Sustainablity) på Europakommissionens JRC (Joint Research Centre) i Ispra, Italien. Utöver mig och ett antal ytterligare kollegor från industrin, så var representanter för bland annat UNDP (United Nations Development Program) och NHS SDU (UK National Health Services Sustainable Development Unit) med på mötet. Jag gav en presentation om EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) och visade på hur detta initiativ, som jag har skrivit om här på bloggen flera gånger tidigare, kommer att generera kunskap, information och data som behövs för att göra miljö- och hållbarhetsbedömningar av läkemedel. Detta torde vara av stort intresse för JRC i deras arbete med livscykelanalyser av läkemedelsprodukter och medical devices.
NHS SDU beskrev det arbete som de bedriver, i nära samverkan med flera läkemedelsbolag samt LIF:s brittiska systerorganisation ABPI (Association of the Brittish Pharmaceutical Industry), gällande hållbarhetsbedömningar av läkemedelsprodukter och medicinsk teknik. NHS har stor fokus på växthusgaser i sina modeller, beroende på att det har identifierats att läkemedel står för en ganska stor del av NHS totala utsläpp av växthusgaser.
Även UNDP:s modeller, som tas fram i initiativet SPHS (Informal Interagency Task Team on Sustainable Procurement in the Health Sector) för flera FN-institutioner, har såklart med parametern växthusgaser och global uppvärmning. Man är dock tydligare med att även andra aspekter måste med - såväl miljömässiga som aspekter med socialt fokus. Här blev det också såklart en bra diskussion gällande utsläpp av läkemedelssubstanser från tillverkning. Ett område jag har diskuterat många gånger här på bloggen och som vi självklart adresserar i EPS-modellen.
Mycket goda diskussioner tyckte jag och vi har redan planerat för fortsatta diskussioner. Vi behöver samarbeta över alla aktörsgränser om vi ska få på plats bra hållbarhetsbedömningar och kanske till och med fullständiga livscykelanalyser inom sektorn. Bedömningar som stora upphandlande aktörer som NHS och bland annat UNDP och WHO inom FN:s ramverk kan nyttja i sina upphandlingsbeslut.
Och att det finns ett intresse för bedömningar av denna typ blev jag än mer övertygad om idag. Då diskuterade jag gröna läkemedel generellt men också många specifika exempel från Pfizers portfölj med flera av mina Pfizer kollegor på Pfizer Danmark. Jag tycker alltid att det är enormt stimulerande att höra från kollegor på andra avdelningar inom verksamheten hur de ser på gröna läkemedel och höra dem beskriva vilka frågor de möter hos sina olika intressenter (vilket kan vara exempelvis läkare och sjuksköterskor, apotekspersonal, men också olika myndighetspersoner och patienter). Det finns mycket icke-produktspecifik information om Pfizers miljö- och hållbarhetsarbete på våra web-sidor. Den produktspecifika hållbarhetsinformationen presenterar vi idag bara för hälso- och sjukvårdspersonal på plattformar som Pfizer Medica på Pfizer.se. Långsiktigt är jag dock övertygad om att denna information, om såväl receptbelagda som receptfria läkemedel, kommer att efterfrågas från patienter. Aktörerna inom hälso- och sjukvårdssektorn måste då hitta sätt att kommunicera detta mycket öppnare än idag - till alla olika intressenter. Att apotekspersonal kommer att spela en viktig roll i det är jag personligen övertygad om, men jag tror också att vi i läkemedelsbolagen kommer att få en tydlig roll i detta.
Två mycket roliga dagar som ger mig energi och ökad tillförsikt att hållbarhetsperspektivet på läkemedel och medicinsk teknik kommer att bli allt viktigare framöver. Det är inte bara bra för miljön och samhället som sådant, utan det skapar också bra affärsmöjligheter för industrins seriösa och ansvarstagande bolag.
Test
Bengt Mattson