Test
Bengt Mattson

AMR Theme Table at Uppsala Health Summit
 
Idag och imorgon deltager jag i diskussioner på Uppsala Slott, bland annat om antibiotikaresistens (AMR, AntiMicrobial Resistance) på konferensen Uppsala Health Summit. Jag leder diskussionerna om AMR på ett "Theme Table" där alla kan komma fram och ge sina perspektiv på AMR och en "One Health Approach", dvs att man tar ett brett grepp på frågan så att såväl human, djur som miljöperspektiven finns med. Vad gäller min syn på AMR kan jag rekommendera att ni exemplevis läser inlägget här på bloggen från 31 augusti i år (http://www.ansvarsblogg.se/uncategorized/diskussioner-om-antibiotikaresistens-pa-world-water-week-i-stockholm/). Där ser ni bland annat vad jag anser måste ingå i en "AMR-strategi":

- Responsible use (both human and animal). And responsible means restrictive.

- Adherence: patients must complete their treatments – if they are terminated prematurely there is a great risk of renewed illness.

- Important to ensure that the ”infection pressure” in society is as low as possible to enable limited need of treatment

--- Using preventive measures can reduce the infection pressure. Prevention means

--- --Good hygiene / sanitation in health care

--- --Use of vaccines - New incentives / business models for

--- Research and development into new antibiotics

--- To ensure that both new and older antibiotics will ”be on the shelf” in healthcare when needed

--- Green procurement programs and/or green incentives in reimbursements systems (e.g. ”generic substitution system”)

- Ensure that there are no unacceptable amounts of antibiotics substances released from manufacturing

Vill ni ta del av ytterligare frågeställningar som kommer att diskuteras under dessa två dagar på Uppsala Health Summit kan ni dels följa med på twitter under hashtaggen #UaHS2017 dels läsa på debattsidan i dagens Svenska Dagbladet:

https://www.svd.se/hur-ska-vi-klara-de-nya-epidemierna
 

Test
Bengt Mattson