Test
Bengt Mattson
Jag har många gånger här på bloggen påtalat vikten av uppföljning av de hållbarhetskrav som landsting och regioner ställer vid upphandling av läkemedel. Industrin välkomnar kraven, men ska de betyda något i realiteten och hjälpa till att förbättra hållbarhetsprestandan inom såväl industrin som hälso- och sjukvården, så måste de följas upp. I en artikel publicerad på LIFe-time.se "Gärna tuffa hållbarhetskrav i upphandlingar – men de måste följas upp" diskuterar jag detta i mer detalj.
Test
Bengt Mattson