Test
Bengt Mattson


Today is the start for a campaign regarding the importance of bringing unused medicines back to a pharmacy. The campaign runs on all Swedish pharmacies until April 16. There is also a campaign website, överblivnaläkemedel.se, with relevant information.

LIF, the research based pharmaceutical industry in Sweden, have issued a press release today about the campaign. Some of the content in the press release reads as follows:

"Återlämna alltid överblivna läkemedel till apotek!

Behandling av sjukdomar med läkemedel har förbättrat folkhälsan radikalt.  Många av de som föds idag här i Sverige förväntas få uppleva sin 100-års dag. Det är i sanning en fantastisk utveckling. Men för att säkerställa att samhället får ut maximal nytta från läkemedel är det viktigt att all läkemedelshantering sker med god kontroll av såväl hälsoaspekter, som säkerhets- och miljöaspekter. Ett område där vi alla kan hjälpa till att minska eventuella negativa miljöeffekter är att se till att överblivna läkemedel alltid lämnas tillbaka till ett apotek. Läkemedel ska inte kastas i hushållssoporna eller spolas ner i toaletten. Om överblivna läkemedel lämnas tillbaka till apotek minskar inte bara eventuell miljöpåverkan utan risker för att läkemedel kommer på avvägar och utgör risk för exempelvis barn elimineras också.

Måndagen den 19 mars startar en nationell kampanj, bland annat på Sveriges alla apotek, för att öka medvetenheten om att överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. LIF - de forskande läkemedelsbolagen, har varit projektledare för att utveckla kampanjen i nära samarbete med sektorns övriga intressenter...
Huvudbudskap för kampanjen är att oberoende av var någonstans man har köpt ett läkemedel, vare sig det är i dagligvaruhandeln eller på apotek, så kan överblivna läkemedel lämnas tillbaka till vilket apotek som helst. Kampanjen syftar till att öka återlämnadegraden av överblivna läkemedel till de 80% som satts som mål i den nationella läkemedelsstrategin. Kampanjen är därmed en viktig del Läkemedelsverkets projekt inom nationella läkemedelsstrategin:

"Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning". Undersökningar kommer genomföras i samband med kampanjen för att utröna läkemedelskonsumenters medvetenhet i frågan men också i vilken grad de verkligen återlämnar överblivna läkemedel...

Kampanjens samarbetspartners: Läkemedelsverket, Avfall Sverige, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Föreningen för generiska läkemedel (FGL), Svenskt vatten, Sveriges Apoteksförening, Håll Sverige Rent, Läkemedelsdistributörsföreningen"

Test
Bengt Mattson