Test
Bengt Mattson

Fredrik Söderhielm, generalsekreretare på A Non Smoking Generation, presenterar på sin blogg initiativet The Tobacco Atlas som lanserades på LIVESTRONG Global Cancer Summit den 25 augusti i år i Dublin, Irland. Jag har redan tidigare kort berättat om denna konferens här på bloggen.

The Tobacco Atlas är ett samarbete mellan World Lung Foundation och American Cancer Society och är en mycket lärorik, men skrämmande, genomgång av tobakens problem. Begrunda dessa ord från Fredrik Söderhielms blogg:

"Tobaken dödar 6 mijoner människor 2010! Från en ny rapport i USA kommer otäcka framtidsutsikter: Det kommer att dö sex miljoner människoliv av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, lungödem och en mängd andra tobaksrelaterade sjukdomar nästa år.

Sjukvårdskostnader, produktionsförlust och miljöpåverkan kommer att kosta uppåt 500 miljarder dollar (cirka 3,5 biljoner svenska kronor). Förlusten för världsekonomin i sänkt bruttonationalprodukt (BNP) blir 3,6 procent, rapporterar Reuters.

De senaste fyrtio åren har rökningen minskat i rika länder, såsom USA, Storbritannien och Japan, men i fattiga länder stiger användandet. I rapporten noteras: I världen finns en miljard rökande män, av dessa är 35 procent från de rika länderna, 50 procent från fattiga länder. 250 miljoner kvinnor röker dagligen. Risken för manliga rökare att dö av lungcancer är 23 gånger högre än för icke-rökare och 13 gånger högre för kvinnor. Tobaken dödar mellan en tredjedel och upp till hälften av rökarna. Rökare dör i genomsnitt 15 år tidigare än icke-rökare. 60 procent av alla kinesiska män röker och kineser konsumerar 37 procent av världsproduktionen av cigaretter.  Under 1900-talet dödade tobaken 100 miljoner människor. Om inte massiva åtgärder sätts in för att förmå ungdomar från börja röka, kommer tobaken skörda en miljard människoliv detta århundrade, förutspår rapporten."

Det behövs krafttag! Ett litet bidrag i det arbetet är det Pfizersponsrade projektet Dizza Tobak som drivs av SAMBA i samarbete med bland andra A Non Smoking Generation och American Cancer Society. Många bäckar små gör förhoppningsvis en å även i detta fall!

Och sen finns det väl skäl att upprepa mitt gamla mantra:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson