Test
Bengt Mattson

Jag får ibland frågan vad en hållbarhetschef i läkemedelssektorn egentligen gör. Det är inte så enkelt att besvara den frågan kort och koncist. Jag tänkte dock nu ta chansen att med exempel från de två senaste veckorna beskriva hur ett par arbetsveckor kan se ut - åtminstone om man som jag har glädjen att både få representera ett specifikt företag som Pfizer samt industrins branschförening (LIF här i Sverige och EFPIA på Europanivå)..

Måndag 6 maj: Föreläsning om hållbar hälso- och sjukvård, med speciell fokus på arbetet mot antibitiokaresistens. Föredraget hölls för den nordiska R3-föreningen i samband med deras 50 års-jubileum.

Tisdag 7 maj: Gästföreläsning på Karolinska Institutet om Grön kemi.

Onsdag 8 maj: Förmiddagen på Socialdepartementet i diskussioner med Nationella Läkemedelsstrategins Expertgrupp, om bland annat hållbar läkemedelsanvändning. På eftermiddagen diskussioner med CSR Swedens verksamhetsledare Marianne Bogle (jag är styrelseordförande för CSR Sweden), samt projektmöte i ett av PLATINEAs arbetspaket.

Torsdag 9 maj: Under förmiddagen och fram till 14.30 efter lunch, IVL:s intressentdag. På eftermiddagen möte med ett av IVL:s så kallade verksamhetsråd. Jag sitter som ordförande i rådet för Naturresurser, Klimat och Miljö.

Fredag 10 maj: Uppsala Universitet spelar in en intervju med mig där vi diskuterar Grön kemi.

Måndag 13 maj: Möte i Bryssel med EU Kommissionen och representanter från ett flertal av EU:s medlemsstater angående det fortsatta arbetet när nu kommissionens strategi för läkemedel i miljön är publicerad.

Tisdag 14 maj: Studiebesök på Pfizer av studenter från Apotekarlinjen vid Uppsala Universitet. Diskussioner om bland annat hållbarhetsaspekter inom hälso- och sjukvården.

Onsdag 15 maj: Telefonkonferens om restnoteringar och bristsituationer. En trygg tillgång till läkemedel är så klart en förutsättning för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.  

Torsdag 16 maj: Träff med studievägledare på Stockholms Universitet gällande samarbetsprojektet "Omvänt mentorskap" som Pfizer och Stockholms Universitet driver.

Fredag 17 maj: Diskussioner med Läkemedelsverket gällande läkemedelsutsläpp från tillverkningsenheter. Utöver det förslag om att lägga in miljökrav i GMP (Good Manufacturing Practice, eller God tillverkningssed på svenska) som LV har drivit under många år - och som många av er vet att industrin är mycket skeptisk till eftersom vi är rädda för att det kan negativt inverka på GMP som verktyg för att säkerställa produktkvalitet och patientsäkerhet - så diskuterade vi bland annat också PSCI och AMR Industry Alliance.

 

Som ni ser av exempeln ovan så är hållbarhetschefens arbete omväxlande, intressant och fantastiskt spännande! Jag är tacksam för alla de spännande diskussioner som jag får delta i :-)

 

Test
Bengt Mattson