Test
Bengt Mattson

"Noll. Det är så många vi vill ska börja röka eller snusa." Så förklarar A Non Smoking Generation sitt nya initiativ tobaksnolla.se. Websidan skall ses och användas som ett verktyg för alla oss vuxna som jobbar med tobak och ungdomar. Fredrik Söderhielm, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, uttrycker sig på detta sätt på sin blogg:

"Vi har precis lanserat en ny webbplats för vuxna som kan behöva stöd kring tobak och barn/ungdomar. Den sk webbverktygslådan vänder sig till föräldrar, skolpersonal, fritidspersonal och föreningsledare."

Ett jättebra initiativ tycker jag! Tobaksproblematiken, och då främst tobaksprevention och ungdomars tobaksvanor, behöver angripas från alla möjliga olika perspektiv. Tobaksnolla.se ger vuxna det stöd de kan behöva för att ta sig an diskussioner med ungdomar kring tobaken, och sedan tidigare finns enormt mycket fakta att hämta på Tobaksfakta.se. Ungdomarna själva kan genom sitt deltagande i Dizza Tobak hjälpa till att skapa den bästa kampanjen någonsin för att tillse att unga männsikor inte börjar röka eller snusa.

Dizza Tobak är som ni vet ett projekt som drivs av SAMBA i samarbete med bland andra A Non Smoking Generation, med stöd av Pfizer. Läs mer på Dizza Tobaks hemsida - och se till att ni är med och tävlar om prissumman på 100 000 SEK.

Test
Bengt Mattson