Test
Bengt Mattson

Imorgon, den tredje mars, presenteras "Utredningen om tobaksförsäljning till unga (S:2008:03)" i pressrummet i Rosenbad, klockan 1100. Utredningen, av den särskilda utredaren Susanne Billum, presenterar förslag med syfte att tobakslagens förbud att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år ska respekteras bättre än i dag. Förslagen innebär bland annat olika åtgärder för att effektivisera tillsynen enligt tobakslagen samt skärpta krav på näringsidkare som säljer tobak. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen.

Detta är en utredning som alla vi samarbetspartners (bland andra Pfizer, SAMBA och A Non Smoking Generation) inom projektet Dizza Tobak (www.dizzatobak.se) har sett fram emot med stort intresse. Dizza Tobak har som syfte dels att förändra attityden hos våra ungdomar på så sätt att det skall anses ballt att inte använda tobak, men självklart också minska tillgängligheten av tobak. Skäpta förslag på näringsidkare som säljer tobak är ett av flera viktiga steg i det arbetet.


Det blir spännande att ta del av utredningen imorgon!

Test
Bengt Mattson