Test
Bengt Mattson

Tobaksförebyggande arbete inom landsting, regioner och kommuner får stöd av Statens folkhälsoinstitut - utmärkt!

Det är väldigt kul att läsa dagens pressrelease från Statens folkhälsoinstitut (FHI). FHI har beviljat 22 samverkansprojekt stöd för 2009 och 2010. Tillsammans får projekten 12 miljoner kronor för verksamheten under 2009. Detta är en del av det regeringsuppdrag som FHI har inom tobaksområdet fram till 2010.

Beviljande samverkansprojekt:
Tobaksprevention och invandrargrupper, Göteborgs stad
Tobaksfri gymnasieskola, Landstinget i Kronoberg, Gotlands och Järfälla kommun samt A Non Smoking Generation
TOPSOMAR, Landstinget i Västmanland
Minska tobaksbruket bland ungdomar i Gävleborgs län, Landstinget i Gävleborg
Livsstilsskolan Tänk Om, Hälsoenheten i Södertälje
En nollvision för barns tobaksexponering – för jämlik hälsa, Landstinget i Jönköping
Tobaksfri.nu, Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen, Folktandvården i Västra Götalandsregionen
Den rökfria familjen, Landstinget i Kalmar län
TUM, ungdomsmottagningar/ungdomshälsa, Landstinget i Östergötland
Samverkan tobaksförebyggande metodutveckling, Stenungsunds och Tjörns kommun
Tobaksfri Duo Norr, Landstinget i Västernorrland/Norrbotten
Minska tobaksbruket i norra Örebro län, Nora kommun
Glöd i det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm
Ansvarsfull tobakshantering, Umeå Socialtjänst
Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk, Länsstyrelsen i Södermanland
Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län
HaKeN, Handlare och Kommun enade för ett Nyttigare samhälle, Gotlands kommun
Ansvarsfull tobakshantering, Lerums kommun
Ingen rök utan eld i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland
Utveckling av tobaksförebyggande insatser, Länsstyrelsen i Östergötland
En tobaksfri uppväxt – närsamhällets gemensamma ansvar, Jönköpings kommun

Som sagt var är denna satsning från FHI mycket välkommen. Vi behöver alla göra vad vi kan för att stoppa det ökade tobaksbruket bland våra ungdomar. Projekten som fått stöd av FHI har en spännande spridning över landet och flertalet av dem inkluderar våra ungdomar. Jättekul att vår samarnbetspartner inom Dizza Tobak (www.dizzatobak.se), A Non-Smoking Generation, också finns med i ett av dessa samarbeten. Deras kunskaper inom detta område är enorma! De har 30 års erfarenhet att bygga på. Jag hoppas att vi i vårt arbete med Dizza Tobak kommer att kunna hitta former för att stödja alla dessa initiativ som nu sätts igång. Det är jätteviktigt att vi alla samarbetar i denna fråga.

Låt mig avsluta detta inlägg med regeringens ord från idag: Regeringen kraftsamlar mot tobaken. På det lokala planet görs fantastiska insatser och det vill vi stödja. Tobaksrökning är den enskilda faktor som orsakar flest cancerfall och flest dödsfall i cancer. Vi måste främja insatser som gör för att unga inte börjar röka. Det ska vara svårt att börja röka och lätt att sluta. Det säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister

Nu tar vi krafttag allihopa mot tobaken!

Test
Bengt Mattson