Test
Bengt Mattson

En av de viktigaste arbetsuppgifterna jag har att ta tag i nu efter sommarledigheten är att förbereda för lanseringen av Dizza Tobak 2.0.


Dizza Tobak är som ni säkert vet vårt tobakspreventiva projekt som drivs av SAMBA i samarbete med organisationer såsom Korpen och A Non Smoking Generation. Ett perspektiv på tobaksfrågan som kanske många glömmer bort är hur tobaksodlingarna världen över påverkar miljön, samt människorna som bor i närheten och som arbetar på fälten. Detta är dock en frågeställning som de ungdomar som arbetat inom ramen för Dizza Tobak under läsåret 2008/2009 ofta reflekterat över. Jag har mer eller mindre på måfå plockat fram två olika exempel på hur ungdomar ser på frågan om "Tobaksodling och barnarbete" (se bidraget från Eklidens skola, 7ma, nedan) och "Tobaksodling och miljön" (se bidraget från Ilandaskolan, 7D, nedan).


 


 Jag tycker att vi i vuxenvärlden ska ta till oss ungdomarnas upprördhet och rädsla över tobaksodlingarnas effekter. Allmänheten är sedan länge väl medvetna om tobakens negativa hälsoeffekter, kanske kan vi få än fler att säga nej till tobak om vi alla också förstår hoten mot miljö och hälsa vid tobaksodlingarna.

Det finns mycket information i denna fråga att tillgå via nätet. En enkel googling på "tobak och miljö" samt "tobak och barnarbete" gav bland annat följande träffar:

- Planbloggen
- Fallstudie om tobak och miljö, handledning från Uppsala Universitet
- Tobaksfri duo

Det finns som sagt var mycket intressant läsning i denna fråga. Definitivt något som kan användas i en bred diskussion om "hälsa" med våra skolungdomar. För som ni säkert vet sen tidigare:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson