Test
Bengt Mattson
Hur säkrar vi upp miljö- och socialt ansvartagande vid tillverkning i Indien? Alla branscher, och så även läkemedelsindustrin, lägger mer och mer av sin verksamhet i "tredje världen", vilket innefattar bland andra länder Indien och Kina. Detta är en självklar utveckling eftersom dessa marknader växer så det knakar och vi vill vara verksamma där. Denna "out-soucing" har såklart även en kostnadsaspekt, då det i flera fall är billigare att förlägga verksamheten i dessa länder. Det är i alla dessa situationer av fundamental vikt att vi tar ett seriöst miljö- och socialt ansvar när vi förlägger verkamhet i dessa länder. Basen för Pfizers arbete här är de riktlinjer som finns inom Global Compact (se bland annat hemsidan www.unglobalcompact.org) och vi har ett inspektionsteam inom vår globala miljöorganisation som ska säkerställa att de krav vi har också efterlevs. Utöver dessa riktlinjer jobbar vi inom läkemedelsindustrin också med ett initiativ som vi kallar "Pharmaceutical Supply Chain Initiative" (www.pharmaceuticalsupplychain.org). Eftersom denna fråga ligger rmig väldigt varmt om hjärtat är det med glädje som jag ser att fler och fler aktörer engagerar sig i denna frågeställning. Senast idag träffade jag ett par medarbetare inom IVL (Svenska Miljöinstitutet) som driver ett projekt i Indien där man tittar på ett stort antal olika verkamheter, bland annat läkemedelsindustrin, och har som mål att implementera ett antal pilotanläggningar som visar hur man relativt enkelt kan minska utsläppen från verksamheterna och även på andra sätt minska miljöpåverkan. Jag har också sett idag att den nybildade Forskarskolan för Miljö och Hälsa i Göteborg just har finansierat ett doktorandprojekt med titeln ”Consumption of inexpensive medicines – increased risks for resistance development and environmental effects?”. Helt klart att frågan kring tillverkning av läkemedel i "låg-kostnads-länder", och konsumption här i Sverige av dessa läkemedel, är en fråga som vi kommer höra mer av framöver!!
Test
Bengt Mattson