Test
Bengt Mattson

Jag har på bloggen vid ett flertal tillfällen kommenterat den situation som Joakim Larsson tydliggjorde via sitt och sina kollegors (bland andra Cecilia de Pedro som idag arbetar på AstraZeneca i Södertälje) arbete i Hyderabad i Indien (Larsson, D. G. J. , de Pedro, C. & Paxeus, N. J. Hazard. Mater. 148, 751– 755, 2007). Läs bland annat mitt blogginlägg från den 26:e juni.

I dagarna har Joakim L publicerat ytterligare information där han och Jerker Fick (Larsson, D. G. J. & Fick, J. Reg. Toxicol. Pharmacol. doi:10.1016/j.yrtph.2009.01.008, 2009) visar att ett antal av de läkemedel som finns på den svenska marknaden åtminstone till delar tillverkas just i denna del av Indien och att det finns kopplingar till det mycket bristfälliga reningsverk som beskrevs i den första studien.

Detta arbete har fått bland annat Nature att skriva om ämnet i dagarna. SvD , DN och Aftonbladet har också publicerat artiklar i ämnet. Det är en mycket allvarlig situation som beskrivs och det är viktigt att alla olika aktörer som på något sätt är inblandade i frågeställningen, exempelvis myndigheter, hälso - och sjukvården samt generikaindustrin (tillverkare av "läkemedelskopior"), deltar i arbetet med att kartlägga problemet i sin helhet och identifierar relevanta åtgärder. Som jag påtalade den 8 januari så kommer självklart vi inom Pfizer och övriga medlemsföretag inom LIF (Läkemedelsindustriföreningen) att samarbeta med Läkemedelsverket som fått regeringens uppdrag att hantera frågeställningen. Det är såklart helt självklart att läkemedel som vi använder här i Sverige för att hjälpa oss med vår hälsa inte ska orskaka ohälsa och miljöpåverkan i andra länder! Även om mitt citat i SvD:s artikel

"Bengt Mattson hävdar att han inte vet vilka företag och läkemedel det rör sig om. Vår enda kommentar för närvarande är att vi samarbetar med Läkemedelsverket i deras pågående utredning om frågan"

kan låta lite defensivt så vill jag vara tydlig i att vår absoluta ambition är att bidra positivt i den av Läkemedelsverket drivna processen! Jag tycker inte heller att det är konstigt att jag inte har full vetskap om vilka företag och produkter det rör sig om. Tillverkningskedjan är komplex och i många fall är såväl underleverantörer som underlevarantörers underleverantörer inblandade. Det tar lång tid att kartlägga hela denna kedja och säkerställa alla olika aktörers agerande. Denna komplexa verklighet har många andra industribranscher tvingats arbeta med för att skapa en allt större klarhet och öppenhet omkring sin "supply chain" och det kommer även läkemedelsindustrin att klara av. Det blir ett spännande, och viktigt arbete som vi och andra kommer göra med Läkemedelverket i år. En av de första anhalterna är det seminarium som LIF anordnar tillsammans med Läkemedelsverket och IVL den 29 april: "Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer - drabbas miljön?".

Information om detta seminarium kommer att publiceras på www.kunskap.ivl.se

Test
Bengt Mattson