Test
Bengt Mattson
Rent vatten - en förutsättning för liv och fungerande samhällen Transparency International (TI) (www.transparency.org) utger årligen rapporten The Global Corruption Report rörande korruptionen i världen. I årets rapport som utkom 25 juni specialstuderas vattenförsörjningen i världen och den många gånger utbredda korruptionen kopplat till denna försörjning. Efter att ha läst rapporten är det mycket tydligt att korruption är ett av de tyngre skälen till att många människor i världen inte har tillgång till rent vatten - helt fruktansvärt!! Läs denna rapport, man kan inte förhålla sig oberörd efter det! Pfizer har sedan flera år sponsrat och samverkat med Transparency International Sverige i deras kamp mot korruption och eftersom tillgång på rent vatten har så många kopplingar till vår verksamhet känns till extra positivt att TI inte bara uppmärksammar problemet med korruption och vattenförsörjning utan också kommer med flera rekommendationer på hur problemet ska hanteras. Rekommendationerna avslutas med ett allmänt upprop för en "global coalition against corruption in water". Läkemedelsindustrin är en viktig partner i detta arbete. Detta berorende dels på att bristen på rent vatten skapar så fruktansvärt stor ohälsa i stora delar av världen och omöjliggör utveckling av hållbara samhällen. För att våra insatser med utbildning av läkare och sjuksköteskor samt program för att säkra tillgång på läkemedel i länder som Uganda (beskrivet bland annat i vår Corporate Responsibility Report (www.pfizer.com/responsibility/index.jsp)) skall ha avsedd effekt måste samhällena även ha tillgång på rent vatten. Läkemedelsindustrin är också själv en stor användare av vatten i sina tillverkningsprocesser. Således är också tillgången på läkemedel direkt kopplat till tillgång på vatten. En ytterligare koppling som jag diskuterat flera gånger på denna blogg tidigare är utsläpp av läkemedelssubstanser till vattendrag. I denna fråga, ofta kallad "Pharmaceuticals in the Environment" (PiE) eller "läkemedel i miljön" på svenska, är vår industris kompetens och kunnande i samverkan med universitetsforskare och andra intressenter fundamental för fortsatt framgång. Information om PiE hittas bland annat på hemsidan www.fass.se, där läkemedelsindustrin bland mycket annan information även ger miljöinformation och -klassificering av de olika läkemedelssubstanserna. Jag ser fram emot fortsatt diskussion och snabba insatser för att minska korruptionen i världen, och därigenom ta ett steg i rätt riktning för att säkra tillgången på rent vatten. Det är allas vårt ansvar, och vi på Pfizer tar vår del, för att detta ska ske. Vi kommer under hösten träffa Transparency International Sverige för att se hur vårt samarbete kan utvecklas och vattenfrågan är utan tvekan en central del i det arbetet. Tänk om alla människor i världen kunde ha tillgång till liknande vattenhål som jag besökte när bilden nedan togs (Övre Hammaren i Voxna-Bruk i Hälsingland). Vi i Sverige sitter på en tillgång som jag ibland tror vi inte riktigt fattar värdet utav. Låt oss vara extremt rädda om vårt vatten!!
Test
Bengt Mattson