Test
Bengt Mattson

Idag skriver CSR-i-praktiken.se om "vattenfrågan - nästa stora grej". Och jag kan inte annat än att hålla med.

Gott om rent vatten i Norrlands inland...
Gott om rent vatten i Norrlands inland...

Vi här i Sverige kanske inte alltid känner att tillgången på rent vatten skulle vara hotad. Vi har en relativt sett liten befolkning men mycket vatten. På många andra ställen i världen är det precis tvärt om. Allt eftersom fler och fler av de produkter som vi köper på den svenska marknaden tillverkas i länder med vattenbrist kommer frågan att aktualiseras. Exempel på länder och regioner med vattenbrist finns såväl i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. CSR-i-praktiken.se poängterar att:

"Ett tecken i tiden är The Water Disclosure Project som lanseras nu under året. Det är det investerardrivna Carbon Disclosure Project som breddat sig, och som nu drar igång ett projekt för att uppmana företag att rapportera marknadsrelevant vattendata. Kanske kan det bidra till att fler företag börjar se över sitt ”vattenfotavtryck” och att företag börjar lära sig att identifiera och strategiskt hantera sin påverkan på och sitt beroende av vatten."

Jag tror personligen starkt på att vattendeklarationer eller "water footprints" kommer att efterfrågas alltmer. Ofta såklart tillsammans med ett "carbon footprint" - frågorna hänger ju till stor del också samman. Klimatförändringarna kommer påverka tillgången på rent vatten i världen. Utsatta länder kommer få allt svårare att hantera sin vattensituation. Och då blir det såklart extra viktigt för företag såsom Pfizer att säkerställa att man har tydliga ambitioner, mål och program på plats för att tillse att exempelvis en ökad out-sourcing av läkemedelsproduktion till länder i Asien med vattenbrist inte får negativa miljö- och vatteneffekter. För att få mer information kring Pfizers arbete gällande tillgång på vatten kan ni följa denna länk. Vår analys och våra ambitioner kan kortfattat sammanfattas på följande sätt:

"The availability of potable water is one of the most important global health issues of our time and one that may be further worsened in coming years by our changing climate. There is also growing consensus that this emerging issue may become a crisis as sustainable access to water is challenged, presenting risks not only to individuals but also to the private sector.

While Pfizer's use of water in our research centers and manufacturing facilities is relatively small compared to some other industries, responsible management of water is an important element of our global EHS program. We work to protect this resource by implementing standards that require facilities worldwide to quantify water use, prioritize water conservation measures, and support community efforts during drought conditions."

Test
Bengt Mattson