Test
Bengt Mattson

 
Ja, så är jag då tillbaka i verkligheten - dvs tillbaka på kontoret efter ett härligt veckoslut i Paris.

Eiffeltornet
Eiffeltornet

Helt frånkopplad vad som skett har jag dock inte varit. Jag har med intresse följt bland annat hur förhandlingarna gått på mötet med det Europeiska Rådet kring Europas roll vad gäller att ge stöd till klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Glädjande är det att det nu finns en principiell överenskommelse som ni kan läsa mer om på Miljöaktuellt:

"Den nya uppgörelsen om klimatfinansiering slår fast att EU bedömmer att klimatåtgärder i utvecklingsländerna kan kosta 100 miljarder euro per år fram till år 2020. Av dessa pengar ska 22-50 miljarder årligen komma från offentligt stöd från den rika världen. Vidare säger man att EU ska åta sig en skälig del av summan."

Men att det återstår enormt mycket kattrakande, nattmanglande och smärta innan ett eventuellt avtal står klart på klimatmötet i Köpenhamn (COP15) är helt klart.

Smärta...
Smärta...

Låt mig nämna en mer positiv nyhet än de kommande enormt tuffa förhandlingarna som återstår inför Köpenhamn. I det senaste nyhetsbrevet från Mistra kan man läsa om de resultat från Mistras projekt Sustainable Investments som ska presenteras den 11 november. Slutsatserna från arbetet tyder på att företagens miljö- och CSR-arbete faktiskt avspeglas i bolagens värdering.

"I studien The Value Relevance of Environmental and Social Performance: Evidence from Swedish SIX 300 Companies slår forskarna fast att hanteringen av utsläpp, energieffektivitet och transparens i miljöpolicies redan nu påverkar företagens värdering. Effekten väntas bli ännu starkare i framtiden. – Hypotesen är att företagets miljö- och sociala prestanda, som kan ses som en indikator på företagsledningens kompetens, kan fånga upp immateriella värden utöver bolagets fundament och påverka marknadsvärdet, säger professor Lars G Hassel, programchef på Sustainable Investments."

Förvisso finns inte Pfizer registrerat på börsen här i Sverige men jag är övertygad om att detta även gäller på andra börslistor världen över. CSR- och miljöarbete bygger förtroende och varumärke, och skapar således ett mervärde. Jag vill därför rekommendera er att läsa Pfizers hållbarhetsredovisning "Pfizer Corporate Responsibility Report 2009". Kom gärna tillbaka med förslag om hur arbetet kan vidareutvecklas och hur vi kan fortsätta skapa värden, inte bara för bolaget och dess aktieägare, utan även för samhället. Det kan aldrig vara fel med en "win-win"-åtgärd!

Och jag måste få avsluta blogginlägget med vad jag betraktar som en högst personlig "win-win" från min Parisresa. Att både få med sig Mona Lisa och en massa Van Gogh-tavlor - underbart!

Mona Lisa
Mona Lisa
Självporträtt av Van Gogh
Självporträtt av Van Gogh
Test
Bengt Mattson