Test
Bengt Mattson

Ja, så har jag då varit tillbaka på kontoret och "i verkligheten" ett par veckor. En härlig sommarsemester har tagt slut och "höstterminen" har inletts. Det är väl ingen högoddsare direkt att misstänka att en av höstens stora frågor kommer att vara utmaningarna gällande antibiotikaresistens (eller AMR, "anti-microbial resistance" - det uttryck vi oftast använder på engelska). Jag möter frågeställningen i mängder av olika sammanhang.


AMR är som ni alla vet en jätteutmaning - enligt WHO ett av de tre största hoten mot den globala folkhälsan. Att vi alla ser allvarligt på problemet manifesteras bland annat genom industrins "Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance" och av IMI-projektet ND4BB (New Drugs for Bad Bugs). Jag brukar påtala att i arbetet med AMR så är följande centralt:


- Först och främst krävs en ansvarsfull användning (inom såväl human som djursidan). Och ansvarsfull betyder restriktiv. Här är Sverige bevisligen framgångsrika.

- Patienter måste fullfölja sina behandlingar, om de avslutas i förtid är risken stor för förnyat insjuknande.

- Viktigt att tillse att ”infektionstrycket” är så lågt som möjligt för att säkerställa ett så begränsad behov av behandling som möjligt

- Med hjälp av förebyggande insatser kan man minska infektionstrycket. Förebyggande insatser betyder både

--- God hygien/sanitet inom hälso- och sjukvården

--- Bra vaccinationsprogram

- Vikten av incitament/nya affärsmodeller för både

--- Forskning och utveckling av nya antibiotika

--- Att säkerställa att eventuellt nya antibiotika som kommer (och som ska användas extremt restriktivt) kommer ”att finns på hyllan” inom svensk hälso och sjukvård när de så behövs

- Säkerställa att det inte släpps ut oacceptabla mängder av antibiotikasubstanser från tillverkning.


Det sista har såklart den starkaste kopplingen till mitt huvudsakliga arbetsområde "socialt och miljömässigt ansvarstagande i läkemedlets hela livscykel". Industrin jobbar dels branschgemensamt dels företagsspecifikt med att säkra upp ansvarstagande i hela tillverkningskedjan. De enskilda företagens program gällande ”supply chain management” och ”responsible supply” finns beskrivet på företagens webb-sidor. Vad gäller Pfzers arbete kan ni bland annat hitta info via denna länk. Programmen kan såklart skilja sig något från företag till företag men de flesta innehåller delar som

- Riskbedömning av potentiella och existerande leverantörer

- Pre-screening av potentiella leverantörer

- Miljö- och sociala krav i kontraktsskrivning

- Review/uppföljning av leverantörers miljö och sociala prestanda

- Revisioner/audits av leverantörer


Gällande branschgemensamma initiativ bör framförallt två lyftas fram:


- EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) som jag har berättat om tdigare här på bloggen (exempelvis den 16 mars): De tre europeiska industriföreningarna (AESGP, EFPIA, MfE) har tillsammans tagit fram EPS. En av de tre pelarna inom EPS är ”Industry Guidance for Manufacturing Effluent Control”. På engelska brukar jag beskriva arbetet inom den EPS-pelaren på följande sätt:


--- Minimize API discharges from manufacturing sites by exchanging good practices

--- Internal/external benchmarking through a “wastewater maturity ladder”

--- Improve effluent quality where necessary

--- Research with academia and water companies

--- Make environmental sustainability part of the company culture

--- Efforts to educate the supply chain (e.g. webinars through PSCI to build capacity within external manufacturers and guidance document published in public literature, for use by SMEs and suppliers)


- PSCI (Pharmaceutcal Supply Chain Initiative): Detta samarbete mellan de största företagen i branschen beskrivs på följande sätt på hemsdan: “collectively PSCI members can share knowledge and expertise, across our industry, to drive complex, global change more effectively than any one organization alone. We have joined forces to promote responsible supply chain management and better business conditions across the industry.”


Det finns massvis med arbete som behöver göras gällande AMR och vi har inte mycket tid på oss...
 

Test
Bengt Mattson