Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Jag deltar idag och imorgon på en kurs gällande leverantörskedjan och socialt ansvarstagande. Kursen genomförs av CSR Sweden och The Academy for Human Rights in Business under Parul Sharmas mycket kompetenta ledning. Enormt spännande och lärorikt att diskutera dessa komplexa och svåra frågor med representanter från andra bolag och organisationer. Det känns faktiskt extra relevant att delta i dessa diskussioner en dag som denna då Upphandlingsutredningen presenterades där bland mycket annat socialt och miljömässigt ansvarstagande diskuteras (länk till hela rapporten, samt till presentationen av rapporten på SvD Brännpunkt).

Parul Sharma and Marianne Bogle
Parul Sharma and Marianne Bogle

I am today and tomorrow participating in a course called "A practical and risk based two-day training programme in the complex topic of supply chain and the social spectrum" arranged by CSR Sweden and The Academy for Human Rights in Business. It is extremely interesting and valuable to be able to discuss, with peers from other companies and organizations, the often very tricky social responsibility challenges and dilemmas existing in very complex supply chains. I will not go into any details of these discussions since we all decided, based on mutual respect and in order to allow open and transparent discussions, to live by the rule: "What is being said in this room, stays in this room".

I do find it extra intersting to have these discussions on the same day as Anders Wijkman and his staff presented the Public Procurement review ("Upphandlingsutredningen"), where they discuss among several other things the value of environmental and social criteria. One quote from the presentation of the review at SvD Brännpunkt earlier today reads as follows (in Swedish, sorry for that...):

"Väl genomtänkta sociala krav kan göra skillnad och bidra till mål som antidiskriminering, respekt för grundläggande rättigheter, en god arbetsmiljö, förbättrad tillgänglighet och ökad sysselsättning. Den ideella sektorns medverkan har ett egenvärde genom att öka mångfalden och exponera samhället i stort för viktiga principer om humanitet och rättvisa. "

Test
Bengt Mattson