Test
Bengt Mattson

Idag har CSR Sweden haft styrelsemöte. Det är alltid kul och spännande att diskutera ansvarsfullt företagande med styrelsen (eller med nätverkets olika medlemsbolag) för CSR Sweden – det engagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-området.

Delar av CSR Swedens styrelse och valberedning

Delar av CSR Swedens styrelse och valberedning

På dagordningen idag stod utöver ekonomisk uppföljning och en verksamhetsgenomgång också planering inför 2015 och diskussioner om strategiska allianser. Mycket spännande - men tyvärr kommer jag förstås inte avslöja hur diskussionerna förlöpte och vilka slutsatser och beslut som tog. Du får följa utvecklingen på hemsidan. Alternativt kan du (eller rättare sagt ditt bolag) kanske komma med som medlem i nätverket :-)
ENGLISH SUMMARY: The CSR Sweden Board met today. It is always a pleasure to meet with these highly skilled CSR and sustainability experts. Good and interesting discussions!

Test
Bengt Mattson