Test
Bengt Mattson

Igår var det styrelsemöte på CSR Sweden. Jag har den stora äran att efter årsmötet den 16 april vara ordförande i styrelsen. Styrelsen består av en rad mycket kunniga personer från medlemsföretagen:
Nina Farrahi, Vinge

Kristina Haraldsson, PostNord

Lena Hök, Skandia

Michael Karlsson, Mannheimer Swartling

Erica Kronhöffer, SJ

Eva Pethrus, Microsoft

Gustav Stenbeck, Nordic Choice Hotels

Karin Vierma, Sodexo


Adjungerad på styrelsemötena är bland andra Marianne Bogle, CSR Swedens verksamhetsledare. Det är en glädje att arbeta tillsammans med detta gäng!

Marianne Bogle efter styrelsemötet Marianne Bogle efter styrelsemötet 

ENGLISH SUMMARY: Since April 16 I have the honor to be chairman of CSR Sweden. We had a board meeting yesterday. It is a privilege to work with the team!

Test
Bengt Mattson