Test
Bengt Mattson

Styrelsemöte 170531
Igår träffades styrelsen för CSR Sweden (http://www.csrsweden.se/) för första gången efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet i april. Det är verkligen en ära att få vara ordförande för CSR Sweden, detta nätverk representerande det "ansvarstagande näringslivet" - privata och statligt ägda företag som tydligt i sin affär har tagit in hållbarhet. Vill man förstå bredden av hållbarhetsfrågan kan jag varmt rekommnedera er att ta del av vår podd-serie "Vems agenda?" (https://mytuner-radio.com/podcasts/vems-agenda-csr-sweden-1210793615). En podd som under Parum Sharmas handfasta ledning guidar oss igenom de globala hållbarhetsmålen (SDG:erna). Jag själv deltog i diskussionerna när mål nummer 3 avhandlades (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sdgerna-mal-nummer-3-halsa-och-valbefinnande/).

Fokus för styrelsens diskussioner igår var social hållbarhet. En tydlig ambition för CSR Sweden detta verksamhetsår är Pact4Youth/Skills4Jobs (http://www.csrsweden.se/pact4youth/). Jag hoppas återkomma många gånger framöver om hur detta arbete utvecklas :-)
 

Test
Bengt Mattson