Test
Bengt Mattson
csr-sweden-logga
Imorgon (fredag den 28 augusti) träffas CSR Swedens styrelse för möte. En av de mest spännande punkterna på dagordnngen blir att titta på det så kallade MIA-Tool. MIA-Tool är en förkortnng av "Sustainability Management Maturity and Integration (MIA) Benchmark Tool" och framtaget av CSR Europe som ett hjälpmedel  att hantera den nya lagstiftningen kring redovisning av icke-finansiell information. Det blir en spännande diskussion, och något som jag misstänker att jag kommer att återkomma itll här på bloggen framöver.
Test
Bengt Mattson