Test
Bengt Mattson
csr-sweden-logga
SWEDISH SUMMARY: Idag hade vi styrelsemöte i CSR Sweden. Vi diskuterade bland mycket annat CSR Swedens verksamhet och dess olika evenemang och utbildningar. Det blev en intressant diskussion om, och reflektion över, de tio år som har passerat sen CSR Sweden bildades. Den generella uppfattningen om CSR var verkligen annorlunda på den tiden. Många kopplade samman CSR nästan uteslutande med välgörenhet. Idag finns en mycket tydligare koppling till affärsverksamheten. Vad tror ni CSR betyder om tio år? Vilket förändring kommer att ske inom CSR och hållbarhetsområdet fram emot 2025?
The board of CSR Sweden met earlier today for a board meeting.  In addition to common boeard meeting agenda items, e.g. finacials, review of ongoing operations, events and training sessions, we also shortly reflected upon the fact that CSR Sweden was created 10 years ago. The "CSR issue" has really changed during this time period. Ten years ago, a lot of people still regarded CSR "a charity thing". Today we see a much stronger link to the core business strategies. And interesting of course is then to elaborate upon where CSR and sustainability will be in ten years, let's say 2025. I promise to come back with some of my thoughts on that theme during fall - but first, please give me your ideas on "CSR in 2025".
Test
Bengt Mattson