Test
Bengt Mattson

Som ni säkert vet så anser jag att alla företag bör, som en del av sin CSR-plattform, samarbeta med skolor. Det kan exempelvis ske i olika typer av mentors- eller fadderroller (se exempelvis blogginlägg gällande mitt arbete med Rudbeck gymnasiets unga entreprenörer i DoNut Worry) eller via studiebesök. Idag hade vi glädjen att välkomna 14 elever från Norrvikens skola, klass 8B, till Pfizers kontor i Silverdal, Sollentuna. Jag tycker att det är enormt kul och spännande att diskutera med ungdomar - de kan ofta ställa väldigt annorlunda, och för mig oväntade, frågor jämfört med när jag föreläser för medarbetare från hälso- och sjukvården för att nämna ett exempel. Idag hade jag hjälp av mina kollegor Johan Henriksson och Anna Sahlin i syfte att ge ungdomarna så många olika perspektiv som möjligt inte bara på vår bransch utan också på vilka utbildningsvägar som kan bära till industrin och våra olika personliga erfarenheter från arbete och fritid. Förhoppningsvis lyckades vi inspirera åtminstone några av ungdomarna!


Tack till Norrvikens skola och MyDreamNow för att ni tog initiativ till dagens studiebesök. Dessa möten med skolungdomar är minst lika utvecklande för mig som det är för dem!
NVK-LV~1
 
ENGLISH VERSION: As you probably know, it is my opinion that every company should, as a part of their CSR platform, collaborate with schools. It can for instance be in mentor type of roles (see such an example in my blog posts regarding DoNut Worry - the young entrepreneurs from Rudbeck High School) or via study visits. Pfizer in Silverdal, Sollentuna, today hade the honor to welcome 14 8th grade pupils from Norrvikens skola. I just love discussing with youngsters - they sometimes come with very different questions and comments as compared to, for instance, when I give a lecture to healthcare professionals. Today two of my collegaues, Johan Henriksson and Anna Sahlin, helped me in the discussions in order for us to give as many different perspectives as possible of our industry, but also on our different experiences from school and from life. Hopefully we managed to inspire at least a few of them to reach for their dreams!


Thanks to Norrvikens skola and MyDreamNow for taking the initiative to the visit today. Meeting youngsters from schools is as rewarding to me as it may be for them. It helps me develop and grow!

Test
Bengt Mattson