Test
Bengt Mattson

Välkommen till Ångström Uppsala Universitet
Igår kände jag mig verkligen varmt välkommen till Ångströmlabbet på Uppsala Universitet. Mastersstudenterna på Industriell Ledning och Innovation skulle via videolänk ha en diskussion med Environmental Scientist-studenter på Tokyo University om Pfizer Green Chemistry. Studenterna i Uppsala och Tokyo har, under docent Thomas Lennerfors ledning, under några veckor specialstuderat allt materal de har kunnat htta gällande Pfzers arbete med grön kemi (en kort introduktion om Pfizer Green Chemistry finns på vår hemsida).
Jag får säga att det var en spännande blandning av studenter. Uppsalastudenterna har en fokus på industriell ekonomi och "business" medan Tokyostudenterna är mer rena miljö- och hållbarhetsorienterade. Jag tog med mig mängder med intressanta kommentarer och idéer gällande vad vi gör (och borde göra) inom vårt gröna kemi-program samt hur vi bör kommunicera för att nå såväl kommersiella framgångar som för att öka samhällets medvetenhet och snabba på omställnngen generellt sett till ett hållbart samhälle. Vi hade också bra diskussoner om hur man hittar en bra balans mellan lagstiftning ("regulatory measures") och frivilliga initiativ ("incentive based approaches").
Tokyo och Uppsala unversitet på var sin skärm
Stort tack till er alla för bra diskussioner! Nu hoppas jag att jag och Pfizer än snabbare kan säkerställa att vi
"Constructing Sustainable Health through Enivronmental Sustainablity"
som en av grupperna så snyggt uttryckte det hela :-)

Test
Bengt Mattson