Test
Bengt Mattson
Idag har vi här på Pfizer i Silverdal, Sollentuna, haft besök av studenter från PAO-programmet  (Personal, Arbete och Organisation) på Stockholms Universitet. Lika kul som alltid tycker jag att föreläsa för och diskutera med studenter! Utöver att presentera Pfizer och läkemedelsbranschens olika typer av verksamheter, la vi en stor del av diskussionerna på hur organisationer kan agera ansvarsfullt vid omställningar - med fokus på neddragningar.
Jag har under mina 22 år på Pharmacia/Pfizer varit med om många förändringar generellt sett, och många omställningar/neddragningar specifikt. Jag har erfarenhet från dessa förändringar dels som chef och medarbetare, men också som klubbordförande för akademikerfacket samt som medlem i ledningsgrupp. Även om många av förändringarna har varit likartade så har de alla haft sina speciella karaktärer - och min upplevelse av dem har såklart påverkats av den roll som jag hade i organisationen vid det specifika tillfället. Men oberoende av detta är min huvudsakliga lärdom att bolagets grundläggande värderingar och den kultur vi har i organisationen, samt chefers och medarbetares empatiska förmåga, är helt avgörande om man går igenom förändringar av denna typ på ett bra sätt.
Jag berättade för studenterna om mina egna erfarenheter och reflektioner från flera av omställningarna vi har upplevt och uppskattade mycket de kommentarer ochh funderingar som studenterna delade med sig av. Jag hoppas att besöket var lika värdefull för studenterna som det var för mig!
 
Test
Bengt Mattson