Test
Bengt Mattson

Idag anordnade Stockholms Läns Landsting (SLL) ett läkemedelsseminarium i samband med en avtackning av miljödirektören Åke Wennmalm. Åke som nu går i pension, är en pionjär inom området läkemedel och miljö, och har under många år varit en starkt drivande kraft för miljöförbättringar inom läkemedelssektorn.

Åke Wennmalm
Åke Wennmalm

Jag vill passa på att bocka och buga, och säga ett stort tack för dessa år vi har jobbat tillsammans. Ibland något konfliktfyllt det ska erkännas, men alltid med en ambition att finna en lösning och gemensamt ta ett steg framåt. För att han inte skall glömma bort våra diskussioner under åren passade jag på att ge honom en CD-skiva med komp I slaget där jag bland annat spelar några födelsedagspolskor. Mer Bengt kan det liksom inte bli...

Men tillbaka till Åke och hans presentation "Liv, läkemedel och hållbarhet" på seminariet idag. Han tog oss med på en spännande resa från jordens tillblivelse, via livets uppkomst, fram till dagens utmaningar.

 

Åke om livets uppkomst
Åke om livets uppkomst

Med bas i jordens och livets utveckling samt Jared Diamonds bok "Collapse" ledde Åke oss i en diskussion kring vilka civilisationer som går under:

1. De med ohållbar resurshushållning
2. De som utsätts för snabba spontana klimatförändringar
3. De med fientligt inställda grannar
4. De som erhåller allt mindre stöd från vänskapligt inställda grannar
5. De med samhällen som inte kan hantera orsakerna 1 - 4 ovan

Och vad kan vi då lära oss av detta: Jo, en långsiktig samhällsöverlevnad kräver:

- God anpassningsförmåga
- Miljöhänsyn
- Socialt ansvarstagande

Och jag kan bara instämma. Min övertygelse är att ett samhälle, men också alla företag och organisationer, måste anpassa sig till förändringar samt ta miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Denna blogg finns ju bland annat till för att interaktivt diskutera Pfizers miljö- och sociala ansvarstagande och vidareutveckla detsamma. Läs gärna mer om vårt arbete på vår svenska hemsida samt på vår globala hemsida.

Efter Åkes inledande föredrag kom en synnerligen namnkunnig panel upp på scenen.

 

Paneldiskussion
Paneldiskussion

Panelen innehöll utöver Åke själv, Christina Åkerman från Läkemedelsverket, Lena Söderberg från Stockholm Vatten, Richard Bergström från Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Ethel Forsberg från Kemikalieinspektionen och Bosse Gunnarsson från Apoteket.

Alla i panelen tackade Åke för samarbeten i olika former under åren. Richard Bergström påtalade att vi har ett bra fungerande samarbete i Sverige nu, bland annat väl illustrerat av det initiativ som LIF tagit kring miljöklassificering av läkemedel på fass.se i samarbete med Stockholm Läns Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Läkemedelsverket (LV) och Apoteket. Richard påpekade dock att vi alla i våra kontakter med internationella kollegor inom såväl myndigheter som organisationer och företag behöver "lobbya" för denna fråga. Sverige har en större medvetenhet än många andra länder. Ethel Forsberg påtalade vikten av tydligt politiskt engagemang i frågan, och Christina Åkerman beskrev hur detta engagemang ser ut på myndighetsnivå bland annat genom LV:s hållbarhetsarbete. Bosse Gunnarsson beskrev sin optimistiska syn på framtiden vad gäller hållbarhet och miljöanpassning, och Lena Söderberg underströk vikten av att vi i hållbarhetsarbetet säkerställer att vi inte tappar bort demokratifrågan. Och jag tror det är ett viktigt perspektiv att ha med sig. När vi pratar om hållbar utveckling och läkemedel så inkluderar det allt från miljöfrågor, via socialt ansvarstagande, och access till god hälso- och sjukvård, till framatagande av nya, säkra och väl fungerande mediciner (exempelvis antibiotika) samt problematiken kring förfalskade läkemedel.

Det är ett stort och viktigt arbete som vi alla får arbeta vidare med, och jag skulle väl misstänka att dagens "mingel med Åke" inte var det sista vi såg och hörde av Åke. Han verkar alltför engagerad för att helt dra sig tillbaka!

Än en gång: Tack Åke för de här åren. De har varit kul, spännande, lärorika och framgångsrika!

Test
Bengt Mattson