Test
Bengt Mattson
Förslag till nya CSR-initiativ våra medarbetare - och en önskan att lära sig mer om det vi gör redan idag Den 13:e augusti skrev jag samt visade bilder från den CSR-monter som vi hade i samband med Pfizers marknads- och försäljningskonferens. Jag lovade att återkomma kring den dialog vi hade och de förslag på nya CSR-initiativ som vi fick den dagen. Jag är verkligen glad över att så tydligt se hur starkt engagemanget är kring dessa frågor i vår organisation. Jag är helt övertygad om att det driv som kan skapas i de flesta organisationer kring miljö- och CSR-frågan inte har utnyttjas till fullo, detta är också i ärlighetens namn verkligheten här hos oss. Jag tror att det är många organisationer som driver ett bra arbete inom området men som inte, vare sig internt eller externt, når fullt ut med sin kommunikation. En av de vanligaste kommentarerna som jag hörde under konferensen var just att "oj, vad mycket bra som görs - detta vill jag höra mer om". En av medarbetarna uttryckte sig på följande sätt: "Vi sår mängder med blomfrön, men vi skördar inte fullt ut de vackra blommorna"

Dags att skörda våra vackra blommor
Dags att skörda våra vackra blommor

Jag är såklart lite ledsen över att vi inte lyckats nå ut till alla med vårt arbete - men jag är absolut inte nedslagen. Budskapet ska föras ut, och det kommer självklart förändras över tid allteftersom de nya idéer till initiativ som medarbetarna kom med arbetas in i vår verksamhet. Förslagen spände över många områden, allt från "förbättrad avfallshantering på kontoret", via "klimatfrågan och utsläppsrätter" till "ökade möjligheter för volontärarbete i idella organisationer". Dessa idéer skall förbättra det arbete vi gör redan idag. En sammanfattande bild av vårt miljö- och CSR-arbete idag skulle kunna se ut på följande sätt: I centrum för "Ansvarsfullt företagande" finns de nyckelbegrepp som jag påtalade i bloggen redan den 13 augusti: Ansvarstagande, Långsiktighet, Affärsnytta, Omsorg om människan och miljön, Trovärdighet Detta kan belysas ur fyra olika perspektiv - alla viktiga för helheten. Socialt ansvarstagande Globala initiativ: Här finns alla de olika globala program som jag diskuterat på bloggen tidigare (exempelvis 18:e augusti), till exempel "Infectious Diseases Institute", "Diflucan Partnership" och "Mobilize Against Malaria". Om dessa program kan ni läsa på vår globala hemsida där vår Corporate Responsibility Report finns publicerad (http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp). Nationella initiativ: Vi har tre stora nationella CSR-program i Sverige. Vårt samarbete med Dopingjouren (www.dopingjouren.se), vårt samarbete med Transparency International Sweden (information om TI:s globala arbete återfinns bland annat på www.transparency.org) samt vår satsning för en tobaksfri miljö - Dizza Tobak (se bland annat mitt blogginlägg från förra veckan den 20:e augusti, samt från den 27 juni) Lokala initiativ: Vi har mängder med initaitiv på lokal nivå i Strängnäs, där vi har vår fabriksanläggning, och i Sollentuna, där vi har vårt marknads- och försäljningskontor. Initiativen kan handla om allt från miljöpris till skolor, samarbeten inom olika utbildningar, stipendier och så vidare. Miljömässigt ansvarstagande Klimatområdet: Detta område har jag beskrivit många gånger tidigare i bloggen, bland annat den 29:e juli. För detaljerad information om våra globala mål hänvisas till www.pfizer.com/responsibility under “Climate Change and Energy” och “Clean Energy”. För vårt arbete här i Sverige är såklart vårt GreenBuilding-arbete centralt i detta sammanhang (finns bland annat en bild på mig och några andra glada mottagare av "EU:s GreenBuilding Award" på mitt blogginlägg den 10:e april). "Läkemedel i MIljön": Vad händer med läkemedelssubstanserna när de har passerat kroppen och hur stor är risken för negativa miljöeffekter? Detta område är mycket centralt i läkemedelsindustrins miljöarbete. Den oro som många känner inom industrin och bland våra intressenter kring detta har föranlett Läkemedelsindustriföreningens (LIF) initiativ med miljöinformation på www.fass.se. Det går även att läsa om frågan här på min blogg i inlägg 16/4 samt 14/5. Jag känner mig trygg i att vi adresserar frågan seriöst idag och att vi kommer lyckas få fram all den information som behövs så att vi alla i samhället kan ta denna diskussion på stabila beslutsunderlag. "Green Chemistry": Hur kan vi via klok design av våra läkemedelssubstanser samt av våra tillverkningsprocesser minimera påverkan på miljön? Ett område som innehåller allt ifrån det senaste arbetet med nya substanser inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet (läs mer på vår gloabal hemsida http://www.pfizer.com/responsibility/ehs/green_chemistry.jsp) till hur vi begränsar utsläpp och ständigt förbättrar vår miljöprestanda på våra fabriksanläggningar (vår Strängnäsfabrik har varit EMAS-godkänd sedan 1996! Bland de allra försa organisationer i hela Sverige som fick detta godkännande enligt EU:s miljöprogram "Eco-Management and Audit Scheme). Employer Branding Hur ser vi på Pfizer som arbetsgivare? För mig ett detta som jag skrev i bloggen redan den 13 augusti ett mycket centralt område och det är min absoluta övertygelse att vi inte kan uppnå de ambitioner vi har med vårt miljömässsiga och sociala ansvarstagande “externt” om inte vår interna personalpolitik har “omsorg om människan”, “hälsa” och “balans i livet” som ledord. För mig är det ett härligt bevis på denna omsorg att vi på Strängnäsfabriken inte har haft någon personskada som lett till sjukfrånvaro de senaste fyra åren. Något att med rätta vara stolt över - "Safety First".

4 år utan arbetsskador - Safety First
4 år utan arbetsskador - Safety First

Affärsetik I samarbete mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tydliga regler satts upp för hur företagen och aktörer inom hälso- och sjukvården ska sköta sina relationer. Detta dokument kan ses som en "code-of-conduct" för hela branschen ur ett affärsetiskt perspektiv. Mer info om dessa generella regler finns på LIF:s hemsida (se exempelvis http://www.lif.se/cs/default.asp?id=5618&ptid=) Dessa regler har kopplats samman med bland annat Pfizers globala regler kring affärsetik i det regelverk PARIS (Pfizers Affärsetiska Regler i Sverige) som internt styr och vägleder oss. Med avstamp i allt bra arbete vi gör idag, kryddat med nya intressanta initiativ, hoppas jag att vi alla gemensamt får chans att skörda framgångar!! Ett bra miljö- och CSR-arbete är vanligtvis en "win-win-situation" för både det enskilda företaget och för samhälet!
Test
Bengt Mattson