Test
Bengt Mattson

Stödjande samarbeten - eller "sponsring" som det ofta kallas - är en viktig del av CSR-arbetet. Jag tycker att det finns en tendens till att man vill förminska värdet av dessa samarbeten i dagens CSR-debatt. Det finns till och med "förstå-sig-påare" som mycket tydligt hävdar att initiativ av välgörenhetskaraktär absolut inte har med CSR att göra. Jag kan bara inte förstå det resonemanget, vilket jag redan tidigare deklarerat här på bloggen - "välgörenhet är en självklar del av CSR-arbetet".

Välgörenhetskaraktären utgör olika stor del i våra olika stödjande samarbeten. Vårt för närvarande största stödjande samarbete är med SAMBA och projektet Dizza Tobak.Stödet till SAMBA:s tobakspreventiva arbete inom Dizza Tobak och till deras stora kampanj "Kraftsamling för barnen" kan förstås delvis uppfattas som välgörenhet men utgör framförallt ett enormt viktig del i arbetet mot tobaken.


Tobaksrelaterade sjukdomar kostar samhället 26 miljarder kronor varje år (och bara 10 miljarder hämtas in i tobaksskatt). Tänk om alla dessa pengar kunde användas till att behandla alla de olika sjukdomstillstånd som ökar i samhället, exempelvis som konsekvens av en åldrande befolkning. Men då måste vi lyckas få ungdomar att avstå snus och cigaretter...


Vårt mångåriga samarbete med Dopingjouren på Karolinska Universitetssjukhuset är ett stödjande samarbete där välgörenhetskaraktären kan anses vara större. Med hjälp av vårt bidrag kan Dopingjouren genomföra olika projekt ämnade att skapa större medvetenhet och kunskap i samhället kring dopingproblematiken - ett mycket beklagligt missbruk av läkemedel.

Vi har även en lång rad stödjande samarbeten av mindre storlek. Dessa har vanligtvis en stor del av välgörenhet i sig. Ett exempel på denna typ av samarbete är Skolbarnens trafikkalender. Jag har precis fått se några av de teckningar som barn i skolan gjort där de beskriver de risker som de ser i trafiken. Och de är klart att det känns värdefullt att kunna stödja ett arbete som förhoppningsvis leder till att barnen känner sig trygga i trafikmiljön, och att skador och ohälsa därigenom kan elimineras!

Titta på dessa beskrivande bilder av Olivia Berggren (Levarskolan, klass 1), Alice Jakobsson (Lyckåkerskolan klass 4b) och Kalle Mårtensson (Smedis klass 5b).Pappa har blivit påkörd, även vuxna kan skadas i trafiken...Här får man passa sig så att man inte blir påkörd - och ändå är det rött för bilarna...Och det är naturligtvis inte bara bilar som utgör en fara i trafikmiljön!/

Vill ni veta mer om hur vi resonerar vad gäller stödjande samarbeten så titta gärna på vår policy för stödjande samarbeten.

Policyn inleds med orden: "Pfizer vill uppfattas som en positiv kraft i samhället och vara ett engagerat företag som tar ett samhällsansvar, både nationellt och lokalt. Stödjande samarbeten ska bidra till att bygga varumärket Pfizer, öka konkurrenskraften samt stärka medarbetarnas stolthet och engagemang." Och har dessa samarbeten sen också en del "välgörenhet" i sig, inte kan väl det vara fel...

Test
Bengt Mattson