Test
Bengt Mattson

Som jag skrev i ett av mina blogginlägg från SETAC-konferensen så har Stockholm Vatten ett spännande läkemedelsprojekt där man bland annat tittat på olika möjliga reningstekniker. Detta arbete presenteras idag på Ny teknik.se.

Det ska bli väldigt spännande att ta del av alla resultat från projektet när de publiceras senare i höst. Resultaten blir viktiga när vi alla olika aktörer ska ta ställning till hur frågan kring läkemedelsrester i miljön ska drivas vidare. Jag kan bara hålla med Cajsa Wahlberg i hennes kommentar:

"Resultatet kommer att ligga till grund för om, och hur, vi i framtiden ska rena bort de läkemedel som vi trots allt måste använda."

Det är jätteviktigt att ta reda på hur effektiva reningsteknikerna är, vilka typer av biprodukter som bildas samt hur energikrävande och dyra de är. Detta kan man sedan jämföra med den nytta ytterligare reningssteg skulle ge. Och för att veta det måste vi såklart också klart formulera för oss hur stort problemet är, dvs vilka rikser det finns med läkemedelssubstanser ute i våra vattendrag.

Test
Bengt Mattson