Test
Bengt Mattson
Enormt spännande diskussion om företagens ansvar och staters ansvar vad gäller mänskliga rättigheter Igår hölls på Grand Hotel i Stockholm ett seminarium anordnat av BLIHR (Business Leaders Initiative on Human Rights), tillsammans med Globalt Ansvar (Utrikesdepertementet) och Handelshögskolan. De hade verkligen lyckas samla ihop namnkunniga talare, bland andra Mary Robinsson (Irlandsföre detta president, FN-representant Mänskliga Rättigheter) som idag fungerar som President inom initiativet "Realizing Rights: the Ethical Globalization Initiative". Mary utstrålar en enorm energi - hon brinner verkligen för att göra gott för mänskligheten. Jag hade turen att få en möjlighet att prata kortmed Mary i en kafferast - hon "smittade" verkligen av sig. Det känns enormt spännande och utmanande att veta att vi jobbar med samma mål i sikte: Tillse att det finns en global efterlevnad av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheherna samt att alla principerna inom Global Compact efterlevs - överallt och av alla!! Andra i panelen var till exempel Jan Eliasson (FN:s speciella sändebud i Darfur), Carl-Henric Svanberg (koncernchef Ericsson) och Elisabeth Dahlin (från Globalt Ansvar och nyutnämd generalsekreteare för Rädda Barnen). De levererade alla många viktiga pusselbitar i arbetet kring mänskliga rättigheter och vilka olika ansvar och roller som företagen, nationalstaterna respektive de internationella organisationerna har. Exempel på kloka "one-liners": "Goverments have a duty to protect.... Corporation have a duty to respect" "Ensam är INTE stark - vi måste alla samarbeta" "There is no peace without economic, sustainable development, but there is neither any development without peace. And for both peace and development HUMAN RIGHTS are fundamental" "With global reach, comes global responsibility" Ni som inte hade möjlighet att delta missade ett enormt spännande seminarium. Återkommer möjligheten så tycker jag att ni ska ta den!!
Test
Bengt Mattson