Test
Bengt Mattson
Igår och idag så har jag deltagit i möten arrangerade av EFPIA (den europeiska läkemedelsindustriföreningen)  nere i Bryssel. Igår träffades den så kallade IAI PIETF (Inter-Association Initiative Pharmaceuticals In the Environment Task Force). Det är denna arbetsgrupp, som är sammansatt av experter från såväl EFPIA som från dess systerorgansationer EGA (generikaindustrins branschförening) och AESGP (branschföreningen för företag som har receptfria läkemedel), som har arbetat fram EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship). EPS har jag berättat om här på bloggen vid flera tillfällen tidigare, exempelvis i blogginlägget den 21 april. Det vi framförallt diskuterade igår var förstås EPS och hur vi fortsätter att sprida kunskapen om detta initiativ, och hur vi ser att initiativet möter många av de förväntningar och önskemål som olika intressenter har gällande läkemedel i miljön. En mycket viktig intressent i detta fall är naturligtvis EU Kommissionen som för närvarande arbetar med att ta fram en PIE Strategy. Strategin är försenad och vi förväntar oss att se den under våren 2016. Jag tycker att mycket av det industrin föreslår i EPS passar som hand i handske för kommissionens PIE Strategy. På agendan igår stod också en fortsatt diskussion om kampanjen #medsdisposal som lanserades den 4 juni  samband med EFPIA Annual Meeting. Och självklart tttade vi än en gång på videon "It's easer than you think".
Idag har jag träffat mina kollegor i EHS Network (nätverket för miljö, hälsa och säkerhet). Förutom att jag gav dem en uppdatering från diskussionerna igår så diskuterade vi även REACH, antibiotikaresistens, Nagoya Protokollet och grön upphandling. Gällande den sista punkten så delade jag med mig av de erfarenheter vi har från "grön offentlig upphandling" i Sverige och det arbete med uppföljning som landstingen nu på allt större allvar tar tag i. Ytterligare ett svenskt initiativ som röner stort intresse.
ENGLISH SUMMARY: Today and yesterday I have been in meetings with industry colleagues in Brussels. We have had meetings in the so called IAI PIETF (Inter-Association Initiative Pharmaceuticals In the Environment Task Force) and in EFPIA's EHS network (Envronment, Health, and Safety).
Test
Bengt Mattson