Test
Bengt Mattson

En av de roligaste händelserna denna vecka var ett lunchföredrag och efterföljande diskussion om läkemedel och miljö hos läkemedelsbolaget GSK. På bilden här håller GSK:s medarbetare på att samlas för att lyssna på mig.
Föreläsning på GSK
Vi hade bra diskussioner om bland annat antibiotikaresistens (AMR) - både de problem och utmaningar som vi har inom industrin och hälso- och sjujukvården, men också om alla de olika initiativ och åtgärder som vi vidtar/kan vidta. Exempel på initiativ och åtgärder har jag diskuterat flera gånger här på bloggen under hösten. De kan sammanfattas på följande sätt:


- Först och främst krävs en ansvarsfull användning (inom såväl human som djursidan). Och ansvarsfull betyder restriktiv.

- Patienter måste fullfölja sina behandlingar, om de avslutas i förtid är risken stor för förnyat insjuknande.

- Viktigt att tillse att ”infektionstrycket” är så lågt som möjligt för att säkerställa ett så begränsad behov av behandling som möjligt - Med hjälp av förebyggande insatser kan man minska infektionstrycket. Förebyggande insatser betyder både

— God hygien/sanitet inom hälso- och sjukvården

— Bra vaccinationsprogram - Vikten av incitament/nya affärsmodeller för både

— Forskning och utveckling av nya antibiotika

— Att säkerställa att eventuellt nya antibiotika som kommer (och som ska användas extremt restriktivt) kommer ”att finns på hyllan” inom svensk hälso och sjukvård när de så behövs

- Säkerställa att det inte släpps ut oacceptabla mängder av antibiotikasubstanser från tillverkning.
 

Test
Bengt Mattson