Test
Bengt Mattson
I torsdags hade jag den stora glädjen att tillbringa en hel dag med mängder av kloka hållbarhetskollegor, från många olika branscher samt från departementen, på ett möte arrangerat av Mötesplats Social Innovation. Utöver de spännande diskussionerna oss kollegor emellan gällande "CSR och dess koppling till affärsnytta och innovation" samt "samverkan mellan näringsliv och den politiska nivån" så ledde Daniel Steinholtz oss igenom en betraktelse av "trender och rörelser" inom hållbarhetsområdet. Jag har känt Daniel i snart tio år, han är en mycket värdefull inspirations- och kunskapskälla. Bland annat diskuterade vi 10 stora globala utmaningar som planeten står inför - och vad vi i våra roller inom våra organisationer kan göra/måste göra för att hantera situationen...

Daniel Steinholtz om 10 globala hot och utmaningar Daniel Steinholtz om 10 globala hot och utmaningar


Jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna inom detta nätverk skapat av MSI. Enormt värdefullt!
PS. Om ni behöver hjälp att uttyda vilka utmaningar vi diskuterade så var det dessa:
1. Climate Change 2. Energy & Fuel 3. Material Resource Scarcity 4. Water Scarcity 5. Population Growth 6. Wealth 7. Urbanisation 8. Food Scarcity 9. Eco-system Decline 10. Deforestation
ENGLISH SUMMARY: We had very interesting discussions at a meeting arranged by MSI (Forum for Social Innovaton Sweden) on Jan 29. In addition to discussions with sustainability collegaues from both industry and ministries, we were given the opportunity to discuss "trends and movements" with Daniel Steinholtz. I am a big fan of Daniel, I have known him for almost 10 years. He has always inspired me and helped me understanding sustainability better. Some of the discussions this time was regardng ten global challenges (see above).
Test
Bengt Mattson