Test
Bengt Mattson
I mitt blogginlägg i tisdags berättade jag kort från det möte vi hade haft tidigare på dagen med miljöpartiet i Stockholms läns landsting. En allmän uppfattning på det mötet var att det är dags för politisk handling gällande miljöhänsyn på läkemedelsmarknaden - det är dags att trycka på den gröna knappen!
Om man läser debattartikeln på DN Debatt "Prispress utan miljöhänsyn" idag, så är det tydligt att det är fler som efterfrågar politisk handling. Politiker och Socialdepartementet måste agera för att möjliggöra ökad miljöhänsyn på läkemedelsmarknaden. Ett steg i rätt riktning är att ge tydliga uppdrag, bland annat i 2017-års handlingsplan kopplad till Nationella läkemedelsstrategin, för att påbörja arbetet att möjliggöra att miljöfaktorer vägs in när "periodens vara" utses.
För visst är det underligt att vi fortfarande 2016 har ett förmånssystem inom läkemedelsområdet som inte tar hänsyn till miljöaspekter när TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) utser "perioden vara". Periodens vara är den medicinskt likvärdiga produkt som apoteken är skyldiga att byta ut till när de expedierar läkemedel till dig som patient. Visst är det rimligt att TLV inte bara ska ta hänsyn till "lägsta möjliga pris" utan att de också borde väga in miljö i det beslutet. Personligen tycker jag att det känns besynnerligt att när man på alla andra marknader och områden i Sverige, och i stora delar av världen, idag talar om hållbar utveckling - miljömässigt och socialt ansvarstagande finns med i alla beslutsunderlag - så får inte TLV väga in det när de beslutar om vilka läkemedel vi ska få expedierade.
Det är som sagt var dags att det trycks på "den gröna knappen"!
Test
Bengt Mattson