Test
Bengt Mattson

It has been announced today that Sofia Wallström, who used to work at the Ministry for Health and Social Affairs, will review how environmental considerations can be taken within the context of the national reimbursement system. This is a task I have highlighted previously in my comments on the National Pharmaceutical Strategy (see for instance my blog post from Aug 28) and action item number 7.1 in the strategy:

"7.1. Investigate if the environmental aspects should be considered when decisions on subsidy for a pharmaceutical are decided (Lead: Ministry of Health and Social Affairs) Review of possibilities to – within the context of the national reimbursement system - increasingly take environmental considerations." (unofficial rough translation provided by LIF, the Association of the Research Based Pharmaceutical Industry in Sweden).

I am happy to see that Sofia Wallström has been appointed, but I am somewhat concerned about the fact that her task is huge and complex. The review of green incentives and the reimbursement system is just one part of a huge review Sofia has been appointed to do. Read the full task via this link. Sofia's work is to be presented not later than Sept 1, 2012. I really hope that important parts around green incentives and the reimbursement system can be communicated earlier and at least worked with in parallel to Sofia's work. If you have followed  my blog you know that all relevant stakeholders will meet at LIF next Wednesday, Sept 28 (read about some of the background to that meeting via this link), to discuss this issue. I believe a lot of good and valuable input for Sofia Wallström's review can be available already after that meeting.

The environmental part of the work commissioned to Sofia Wallström reads as follows (in Swedish):

"Miljöpåverkan av läkemedel, både original och generika, kan delas upp i miljöpåverkan genom produktion respektive konsumtion av läkemedel. Läkemedelsverket påpekade i sin rapport från 16 december 2009 ”Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans” att den svenska läkemedelsindustrin sedan många år arbetar med frågan om att minimera sina utsläpp av farliga ämnen till vatten. Utsläpp från produktionsanläggningar av läkemedel i Sverige är mycket begränsade då de ofta har egen avloppsrening för sina utsläpp. Den svenska läkemedelsproduktionen är också noga reglerad och kontrollerad. Sverige har i dag en begränsad produktion av läkemedel varför den huvudsakliga utmaningen för vår närmiljö utgörs av konsekvenser av läkemedelskonsumtion.

Utvecklingen under senare år är dock att läkemedelsföretagen i Sverige lägger ut mer och mer av sin produktion till lågprisländer där miljökraven vid tillverkning antingen är avsevärt lägre än i Sverige eller där myndigheternas möjligheter att övervaka efterlevnaden av de nationella miljökraven är begränsade. Stora delar av produktionen sker i bl.a. Kina och Indien.

TLV har i sin praxis inte vägt in miljöhänsyn vid beslut om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna. För att TLV ska kunna göra detta behöver det bl.a. finnas tillräckliga kunskaper om läkemedels påverkan på miljön, möjligheter att kvantifiera kostnaderna för de negativa miljöeffekterna samt ett obligatoriskt system för miljöklassificering där läkemedel är bedömda utifrån gemensamma kriterier.

När det gäller miljöpåverkan genom konsumtion visar erfarenheter från apoteken och ett flertal studier att mängden läkemedel som hämtas ut på apoteken men inte konsumeras är betydande. Kunskapen om hur mycket läkemedel som inte används eller kasseras på annat sätt än att återlämnas till apotek är mycket begränsad.

Då patienter inleder behandlingar med ett nytt läkemedel krävs ofta en inställningsperiod för att få en optimal dosering av läkemedlet. Om biverkningar uppträder kan det bli aktuellt att byta preparat. Det är därför en fördel om patienten inledningsvis kan få en mindre förpackning (startförpackning) utskriven.

När det gäller tillgången till små läkemedelsförpackningar är det läkemedelsbolagen som väljer vilka förpackningar de vill introducera på den svenska marknaden. Vilka förpackningsstorlekar som ett bolag väljer att tillhandahålla kan dock ha ett samband med prissättningen av förpackningarna.

Utredaren ska därför – analysera och pröva om TLV bör väga in miljöaspekter i förmånsbeslut för samtliga läkemedel,  – redovisa vilka praktiska förutsättningar som måste vara uppfyllda för att TLV ska kunna väga in miljöaspekter vid förmånsbeslut, – belysa hur ett beaktande av miljöaspekter vid beslut om förmån skulle påverka läkemedelskostnaderna och hur miljön skulle påverkas i tillverkningsländer utanför Europa, och – särskilt analysera och pröva om tillgången till små läkemedelsförpackningar kan bidra till minskad kassation av läkemedel."

I will only comment on one particular thing, in addition to my general appreciation that the review will take place. I do not agree with the opinion stated in the end of the third paragraph above:

"...ett obligatoriskt system för miljöklassificering..." (translated into English: ...a mandatory system for environmental classification...)

I strongly believe that a model can be, and will be, developed that could be used by pharmaceutical companies to show that their products are green. And I strongly favor that using the model and applying for "greenness" should be a voluntary action. It should be the decision of the company to develop documentation showing compliance with environmental criteria, and sharing it with an agency such as TLV, and hence "applying for the green incentive".

There is a very interesting work process ahead of us. I wish Sofia Wallström the best of luck in her work and do of course hope to be able to interact with the review. We now have a possibility to "greening" an entire sector in society. Let's take that opportunity!

Test
Bengt Mattson