Test
Bengt Mattson

I måndags hade jag glädjen att delta i en paneldebatt på BiotechBuilders andra årliga träff i Stockholm. Intressant och kul att träffa 130 kollegor från Biotech-branschen. Årets tema var "kommunikation", och en fråga som diskuterades då var såklart användningen av "sociala medier". Jag ville vara ärlig och inledde därför mitt korta anförande i paneldiskussionen med

"En bransch där jag kallas in som guru inom sociala medier, är en bransch som verkligen inte kommit långt i användningen av dessa nya kommunikationskanaler..."

Vilka hinder finns för en ökad användning av de sociala medierna inom life science-sektorn? För alla verkar anse att det finns stora möjligheter att skapa en snabbare och mer interaktiv kommunikation, samt en möjlighet att nå ut till helt nya målgrupper med hjälp av sociala medier, vare sig detta är Facebook, YouTube, bloggar eller annat. Ett hinder som ofta lyfts fram är hur läkemedelsindustrin skall hantera frågor kring biverkningsrapportering (dvs om "spontana kommentarer" kommer in gällande en biverkan, vilka skyldigheter har vi som företag att rapportera detta i enlighet med de krav som gäller i övriga situationer). Eftersom vi som industri också är förbjudna att "informera allmänhet och patient" om våra produkter så kan man också fundera över hur vi skulle utnyttja de sociala medierna, och vilket värde det skulle ha för oss och för våra intressenter.

Pfizers Ansvarsblogg är fortfarande ett av de få exemplen på uttnyttjande av sociala medier eller Web 2.0 inom life science-sektorn, vilket så klart var skälet till att jag blev ombedd att delta i paneldiskussionen och dela med mig av mina erfarenheter. Några av de budskap jag hade var följande:

- Hoppa inte bara på "hypen", utan säkerställ att ni vet vad ni vill göra med dessa nya kommunikationskanaler. De är i första hand nya "verktyg", de har egentligen inget eget värde om man inte vet vad det är man vill kommunicera. Vårt arbete med "Dizza Tobak 2.0" var ett av våra första försök att på allvar nyttja Web 2.0 i ett samarbetsprojekt med andra organisationer (SAMBA och A Non Smoking Generation). Jättespännande, men vi har mycket kvar att lära oss...- De sociala medierna inbjuder till ökad interaktivitet, se till att ni är förberedda på att kunna hantera frågor och kommentarer

- Ni måste tycka att det är kul att skriva och att regelbundet uppdatera innehållet. En Facebook-sida eller en blogg får inte bli "statisk" som ofta sker med de "vanliga hemsidorna"

I ärlighetens namn ska väl vi som bransch dock inte döma oss själva alltför hårt. Jag tycker att det är många andra branscher som också fortfarande har problem att fullt ut nå potentialen som finns med Facebook och andra communities på nätet. Se bara på den Facebook-sida som csr-i-praktiken har. Ni vet säkert sen tidigare att jag är en mycket stor fan av csr-i-praktikens hemsida, men i ärlighetens namn erbjuder inte deras Facebook-sida så mycket mer. Jag hoppas dock att det kommer mer interaktivitet, snabbare och gärna mer kritiska dialoger, kopplingar till andra delar av och applikationer på nätet. Potentialen är i det närmaste oändlig! Jag misstänker egentligen att det är min begränsade kompetens kring socoiala medier som gör att jag inte ens förstår vilka möjligheter som finns...

Test
Bengt Mattson